มทส. คัดป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 1

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับมหาบัณฑิต

-วิทยาศาสตร์  เคมี  คณิตศาสตร์ประยุกต์  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  ฟิสิกส์  เทคโนโลยีเลเซอร์  จุลชีววิทยา  ชีวเคมี  ภูมิสารสนเทศ  ชีวเวชศาสตร์ 

-เทคโนโลยีสังคม  ภาษาอังกฤษศึกษา  การจัดการ  วิทยาการสารสนเทศ

-เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีการผลิตพืช  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีอาหาร              

-วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมขนส่ง  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมเซรามิก  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมพอลิเมอร์  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมอุตสาหการ  เทคโนโลยีธรณี  แมคคาทรอนิกส์  โลหการ  วิศวกรรมการไฟฟ้าประยุกต์  วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

ระดับดุษฎีบัณฑิต

-วิทยาศาสตร์  เคมี  คณิตศาสตร์ประยุกต์  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  ฟิสิกส์  เทคโนโลยีเลเซอร์  จุลชีววิทยา  ชีวเคมี  ภูมิสารสนเทศ  ชีวเวชศาสตร์ 

-เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีการผลิตพืช 

-วิศวกรรมศาสตร์    วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมพอลิเมอร์  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมอุตสาหการ  เทคโนโลยีธรณี 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่เป็นผู้พ้นสถานภาพนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา เพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาเมื่อครบกำหนดเวลาสูงสุดแล้วในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา

2.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา

3.มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด

สมัครถึง 28 มีนาคม 2551 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sut.ac.th/ces

ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 376http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์