มหา-ลัย--รัฐ-บาล^^ยอดฮิต^^

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
สาขาบัญชี-บริหาร
1.

ม.ธรรมศาสตร์

2.

ม.กษตรศาสตร์

3.

จุฬาลงกรณ์ม.

4.

ม.เชียงใหม่

5.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สาขานิติ/รัฐศาสตร์/สังคม
1.

ม.ธรรมศาสตร์

2.

จุฬาลงกรณ์ม.

3.

ม.รามคำแหง

4.

ม.เกษตรศาสตร์

5.

ม.เชียงใหม่

สาขาสถาปัตย์/ออกแบบ
1.

จุฬาลงกรณ์ม.

2.

ม.ศิลปากร

3.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

4.

ม.ธรรมศาสตร์

5.

ม.เกษตรศาสตร์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

2.

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.

จุฬาลงกรณ์ม.

4.

ม.เกษตรศาสตร์

5.

ม.เชียงใหม่

สาขาวิทยาศาสตร์/แพทย์
1.

ม.มหิดล

2.

จุฬาลงกรณ์ม.

3.

ม.ธรรมศาสตร์

4.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

5.

ม.ขอนแก่น

สาขาศิลปะ
1.

ม.ศิลปากร

2.

ม.ธรรมศาสตร์

3.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

4.

จุฬาลงกรณ์ม.

5.

ม.เชียงใหม่

สาขาวิทย์/อุตสาหกรรมเทคโนฯ
1.

จุฬาลงกรณ์ม.

2.

ม.เกษตรศาสตร์

3.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

4.

ม.ธรรมศาสตร์

5.

ม.มหิดล

สาขาภาษาต่างประเทศ
1.

ม.ศิลปากร

2.

จุฬาลงกรณ์ม.

3.

ม.ธรรมศาสตร์

4.

ม.เกษตร

5.

ม.แม่ฟ้าหลวง

ม.ต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุด
1.

ม.นเรศวร

2.

ม.ศิลปากร

3.

ม.แม่ฟ้าหลวง

4.

ม.เชียงใหม่

5.

ม.ขอนแก่น

สาขาสื่อสาร/นิเทศ
1.

จุฬาลงกรณ์ม.

2.

ม.ธรรมศาตร์

3.

ม.เชียงใหม่

4.

ม.เกษตรศาสตร์

5.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯ

สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
1.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2.

จุฬาลงกรณ์ม.

3.

ม.ศิลปากร

4.

ม.เกษตรศาสตร์

5.

ม.นเรศวร

ม.ในประเทศที่สวยที่สุด
1.

ม.แม่ฟ้าหลวง

2.

ม.นเรศวร

3.

ม.เชียงใหม่

4.

ม.ธรรมศาสตร์

5.

ม.บูรพา

สร้างโดย: 
sss27944

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์