เรื่องบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp5469

มีผู้กล่าวว่าการปฏิวัติครั้งที่สามกำลังจะเกิดขึ้น โดยสิ่งที่เกิดใหม่นี้ ได้แก่ การพัฒนาการทางด้านความคิด การตัดสินใจ โดยอาศัยหลักการของคอมพิวเตอร์ ในอนาคตอันใกล้ผู้จัดการเพียงคนเดียวอาจทำงานทั้งหมดโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม ทำการควบคุมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ และให้หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอีกต่อหนึ่ง
ในระดับประเทศ ประเทศไทยสั่งเข้าสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงปริมาณมาก จึงต้องซื้อเทคนิควิธีการ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามามากตามไปด้วย ขณะเดียวกันเรายังขาดบุคลากรที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องมือเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ การสูญเสียเงินตราเนื่องจากสาเหตุนี้จึงเกิดขึ้นมิใช่น้อย หลายโรงงานยังไม่กล้าใช้เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพราะหาบุคลากรในการดำเนินการได้ยาก แต่ในระยะหลังค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นและการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้น จึงตกอยู่ในสภาวะจำยอมที่จะเอาเครื่องมือเหล่านั้นเข้ามา เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวให้ผลผลิตที่ดีกว่าของเดิมและมีราคาต้นทุนต่ำลงอีกด้วย
ในหลักการเป็นที่ยอมรับว่า ความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเกือบทุกแขนงมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ระบบการผลิตส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์แทรกเข้ามาเกือบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การควบคุม การขนส่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวัดและการบรรจุหีบห่อ ตลอดถึงการใช้เครื่องทุ่นแรงบางอย่าง

           เครื่องมือที่ใช้วัดเกือบทุกประเภทมักมีไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น การวัดอุณหภูมิ วัดความดัน วัดความเร็วการไหล วัดระดับของเหลว วัดปริมาณค่าที่จำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพ
ในยุควิกฤตการณ์พลังงาน หลายประเทศพยายามลดการใช้พลังงาน โรงงานพยายามหาทางควบคุมพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายลง จึงนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุม เช่น ควบคุมการเดินเครื่องให้เหมาะสม ควบคุมปริมาณการใช้พลังงาน ควบคุมการจัดภาระงานให้เหมาะสม รวมถึงการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย

ผลกระทบบทบาทและความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศCategory: Books Genre: Computers & Internet Author: ผลกระทบบทบาทและความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเท ผลกระทบของเงินบาทแข็งตัว ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่7 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบของโลกร้อน ผลกระทบของโลกร้อน ผลกระทบค่าของเงินบาท ผลกระทบค่าเงิน ผลกระทบค่าเงินบาท ผลกระทบค่าเงินบาท ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่า ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ผลกระทบค่าเงินแข็งตัว ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด ผลกระทบจากค่าเงิน ผลกระทบจากค่าเงิน ผลกระทบจากค่าเงินบาท ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัว ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากสึนามิ ผลกระทบจากสึนามิ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางตรง ผลกระทบที่%E ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย ผลกระทบที่โลกร้อน ผลกระทบน้ำท่วม ผลกระทบน้ำท่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบภาคเกษตร ผลกระทบภาคเกษตรส่งออก ผลกระทบภาคเกษตรส่งออกมันสำปะหลัง ผลกระทบภาวะโลกร้อน ผลกระทบสึนามิ ผลกระทบเงินบาทปี40 ผลกระทบเงินบาทแข็ง ผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศ+บุคคล ผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล ผลกระทบเนื่องจากมลพิษทางน้ำ ผลกระทบเศรษฐกิจ ผลกอลฟ์ ผลการคัดเลือกถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป 4 ผลการคัดเลือกถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป 4 ผลการจัดเก็บภาษีในรอบ 8 เดือน (ตุลาคม 25 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานบริษัทเมเจอร์ ผลการตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการตรวจล็อตเตอรี ผลการตรวจสลากกินแบ่ง ผลการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ก ผลการตรวจสลากออมสิน ผลการตรวจสลากออมสิน ผลการประกวดMIS ผลการประกวดMISS MAXIM ผลการประกวดMISS MAXZIM ผลการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลการประกวดวาดภาพ เรื่อง พลังสามัคคี ควา ผลการประเมินผลงาน 119 วัน ผลการวิจัย ผลการวิจัยแอโรบิค ผลการศึกษา ผลการศึกษาชี้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ต้นเหตุโลกร ผลการสลาก ธกส ผลการสลากทวีทรัพย์ ผลการสอบ มศว ผลการสอบNTป.3 ผลการสอบO-NET ผลการสอบO-NET ผลการสอบo-net a-net ผลการสอบบรรจุครูกทม. ผลการสอบประกาศนียบัตรภาคทฤษฎี ผลการสอบประกาศนียบัตรภาคทฤษฎี ต้นเรือ วั ผลการสอบประกาศนียบัตรภาคทฤษฎี ต้นเรือ วั ผลการสอบภากเรียนที่2 2549มหาวิทยาลัยรามค ผลการสอบภาคทฤษฎี ต้นเรือ ( 12 - 16 ก.ค.5 ผลการสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการอบรมอาจารย์ 3 ผลการออกฉลากกินแบ่ง ผลการออกฉลากรัฐบาล ผลการออกฉลากรัฐบาล ผลการออกรางวัล ธกส ผลการออกสลาก ผลการออกสลาก ธกส ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม ผลการออกสลากทวีสิน ผลการออกสลากทวีสิน ผลการออกสลากรางวัลกินแบ่งรัฐบาล ผลการออกสลากออมสิน ผลการออกสลากออมสิน ผลการออกสลากออมสินงวด 20 กรกฎาคม 2550] ผลการออกสลากออมสินพิเศษ ผลการออกสลากออมสินพิเศษประจำ วันที่ 20 ผลการออกสลากออมสินวันที่ 20กรกฎาคม 2550 ผลการเรียน ผลการเรียนราชภัฎพระนคร ผลการเลือกตั้งทั่วประเทศ ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ระยอง ผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลเชียงใหม่ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียง ผลการเสียสมดุลธรรมชาติ ผลการแข่งขัน anan mini marathon ผลการแข่งขัน anan mini marathon ผลการแข่งขัน f1 ผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชนหญิงชิง ผลการแข่งขันฟุตบอล ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 22 ก.ค. 255 ผลการแข่งขันฟุตบอลของนอร์เวย์ ผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเตเรีย ญี่ปุ่น ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเตเรีย+ญี่ปุ่น ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวันนี้ ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอล ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลสด ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชนชิงแชมป์โลก ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป ผลการแข่งขันเอเชี่ยน คัพ"21ก.ค.2550 ผลการแข่งขันโรง พยาบาลอานันทมหิดล ผลการแข่งขันโรงพยาบาลอานันทมหิดล มินิมาร ผลการแข่วอลเล่ย์บอลสด ผลการใช้เทคโนโลยี ผลการใช้เทคโนโลยี+ปัจเจกชน ผลกีวี ผลกีฬาวันนี้ ผลของการเสียสมดุลธรรมชาติ ผลข้างเคียงของการทำทรีทเมนท์ ผลคะเเนนโหวตAF4 ผลงาน พระยาอนุมาน ราชธน ผลงาน พลอย ผลงาน สุนีย์ ผลงาน สุนีย์ สินธุเดชะ ผลงาน อ.ชินโจ ผลงาน เลน่า มาเรีย ผลงาน+โอ๊ค สมิทธ์ ผลงานการแข่งขันทุกแชมป์ของลิเวอร์พูล ปี ผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร ผลงานของพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ผลงานของสุนทรภู่ ผลงานครู ผลงานจอย ผลงานจิตรกรรมเกี่ยวกับในหลวง ผลงานจิตรกรรมในหลวง ผลงานช่างเม้า ผลงานซีไรท์ ผลงานนายกทักษิณ ชินวัตร ผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ ผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ผลงานผลิตภัณพ์เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ ผลงานพลเอกเปรม ผลงานรัชกาลที่ 6 ผลงานรัชกาลที่6 ผลงานรัชกาลที่6 ผลงานลิเวอร์พูล ปี 1988 ผลงานลเลน่า มาเรีย ผลงานวทยาศาสตร์ ผลงานวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่7 ผลงานวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่7-ปัจจุบัน ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ก๊าซแอลพีจี ผลงานวิจัย เบนซิน แอลพีจี ผลงานวิจัย เบนซินกับแอลพีจี ผลงานวิจัย เปลี่ยนใช้น้ำมันเบนซิน มาใช้ ผลงานวิจัย เหตุผลเปลี่ยนใช้น้ำมันเบนซิน ผลงานวิจัย แอลพีจี ผลงานวิจัย การรวมกลุ่มทางเศณษฐกิจ ผลงานวิจัย การแต่งกาย นักศึกษา ผลงานวิจัย การแต่งกาย รัดรูป ของนักศึกษา ผลงานวิจัย การแต่งกายรัดรูป ของนักศึกษา ผลงานวิจัย ก๊าซแอลพีจี น้ำมันเบนซิน ผลงานวิจัย มสธ ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิจัย มหาวิทยาสุโขทัย ผลงานวิจัย เบนซิน ก๊าซแอลพีจี ผลงานวิจัย เปลี่ยนใช้ น้ำมันเบนซิน ก๊าซแ ผลงานวิจัยการ รวมกลุ่มทางเศณษฐกิจ ผลงานวิจัยการรวมกลุ่มทางเศณษฐกิจ ผลงานวิจัยการเปลี่ยนใช้ น้ำมันเบนซิน ก๊า ผลงานวิจัยการแต่งกายนักศึกษา ผลงานวิจัยคหกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยด้านสิ่งทอ ผลงานวิจัยสาขาคหกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยสิ่งทอ ผลงานวิจัยอาหาร ผลงานวิจัยอาหารฝรั่ง ผลงานวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผลงานวิจัยอาหารไทย ผลงานวิจัยเครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ผลงานเซอร์ไอแซก นิวตัน ผลงานเดวิด เบคแฮม ผลงานในสมัยรัชกาลที่7 ผลฉลาก ผลฉลากกินแบ่ง ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล ผลฉลากออมสิน ผลดีของการเล่นบาสเกตบอล ผลตรวจฉลาก%E ผลตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล ผลตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล ผลตรวจรางวัล ผลตรวจรางวัล ผลตรวจรางวัล 1 ก.ค.50 ผลตรวจรางวัลออมสิน ผลตรวจล็อตเตอรี่ ผลตรวจสลาก%E ผลตรวจสลากกินแบ่ง ผลตรวจสลากกินแบ่ง ผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลตรวจสลากธกส. ผลตรวจสลากออมสิน ผลตรวจสลากออมสิน ผลตรวจออมสิน ผลบปล ผลบอ] ผลบอล ผลบอล ผลบอล U 21 ผลบอลU-20 ผลบอลกระชับมิตร ผลบอลกระชับมิตร ไทย อังกฤษ ผลบอลต่างประเทศ ผลบอลต่างประเทศ ผลบอลทั่วโลก ผลบอลทุกคู่ ผลบอลบราซิล ผลบอลบราซีล ผลบอลยู 20 ผลบอลยู20 ผลบอลยูโร2008 ผลบอลล่าสุด ผลบอลวันนี้ ผลบอลวันนี้ ผลบอลวันเสาร์ ผลบอลวันเสาร์ ผลบอลสด ผลบอลออสเตรีย ผลบอลอังกฤษ ผลบอลอุ่นเครื่อง ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลเล่บอล ผลบอลโรม่า ผลบอลโลก รุ่นยู-20 ผลประโยชน์ของเงินบาทแข็งตัว ผลผลิตจากโค ผลผลิตจากโค ผลพลอยได้จากสัตว์ ผลพุตบอลต่างประเทศ ผลฟุตบอล ผลฟุตบอล วันที่20 ผลฟุตบอล วันที่21 ผลฟุตบอลU19sPb' ผลฟุตบอลU19หญิง ผลฟุตบอลa sian cap 2007 ผลฟุตบอลasiancap2007 ผลฟุตบอลดิวิชั่น1บราซิล ผลฟุตบอลต่างปประเทศ ผลฟุตบอลต่างประเทศ ผลฟุตบอลทางโทรศัพท์มือถือ ผลฟุตบอลทางโทรศัพท์มือถือ ผลฟุตบอลบนมือถือ ผลฟุตบอลบร%E ผลฟุตบอลบราซิล ผลฟุตบอลบราซิล ผลฟุตบอลพรีเมีย ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ผลฟุตบอลฟินแลนด์ ผลฟุตบอลยู-20 ผลฟุตบอลยู-20 ผลฟุตบอลยู20 ผลฟุตบอลรอบโลก ผลฟุตบอลลีกเยอรมันวันที่21 ผลฟุตบอลลีกเยอรมันวันเสาร์ที่ 21 ผลฟุตบอลล่าสุด ผลฟุตบอลล่าสุด ผลฟุตบอลอังกฤษ ผลฟุตบอลอังกฤษ ผลฟุตบอลอเมริกา ผลฟุตบอลอเมริกา ผลฟุตบอลเยอรมันวันที่20 ผลฟุตบอลเยอรมันวันที่21 ผลฟุตบอลเอเชียนคัพ ผลฟุตบอลเอเชียนคัพ ผลฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ ผลฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2007 ผลฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ รอบสอง ผลฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ, รอบสอง ผลฟุตบอลเอเชี่ยนคัพรอบสอง ผลฟุตบอลในประเทศ ผลฟุตลอบพรีเมียร์ ผลฟุตลอบพรีเมียร์ลีก ผลฟุลบอล ผลฟุลบอล ผลฟูตบอล ผลฟูตบอล ผลมวย ผลมวยโลก ผลมวยไทย7สี ผลมวยไทย7สี ผลมะกอก ผลยู20 ผลรวมคุณภาพการจัดการ ผลรางวัลสลากกินแบ่ง ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ผลรางวัลสลากกินแบ่งฯ งวดวันท่ 16 ก.ค. ผลรางวัลสลากออมสิน ผลรางวัลสลากออมสิน ผลลงานเตารีด ผลลอตเตอรี่ ผลลอตเตอรี่ ผลลอสแองเจลิส เชลซี ผลลอสแองเจลิส เชลซี ผลล็อตเตอรี่ ผลล็อตเตอร์รี่ ผลวอลเล่ย์บอล ผลวอลเล่ย์บอลสด ผลวิจัยในห้องเรียน ผลสลาก ผลสลาก ธกส. ผลสลากกินแบ่ง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาบเดือนกรกฎาคม ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากทวีสิน ผลสลากทวีสิน ผลสลากรางวัล ผลสลากออมทรัพย์ทวีสิน ผลสลากออมสิน ผลสลากออมสิน 20 กค 2550 ผลสลากออมสินพิเศษ ผลสลากออมสินพิเศษ ผลสอบ ผลสอบ nt ผลสอบ o-net ผลสอบ onet ผลสอบ นักวิชาการเกษตร ผลสอบ นักวิชาการเกษตร สำนักงานวิจัยและพั ผลสอบ มสท. ผลสอบ อบต หนองกี่ ผลสอบ โอเน็ต,เอเน็ต ผลสอบO-NET ผลสอบO-NET ผลสอบnt ผลสอบnt ผลสอบกรมวิชาการเกษตร ผลสอบกรมวิชาการเกษตร ผลสอบกรุงเทพประกันชีวิต ผลสอบคัดเลือกของสำนักงานศาลปกครอง ผลสอบคุรุสภา ผลสอบนักธรรม ผลสอบนักธรรมตรี ผลสอบนักธรรมตรี ผลสอบนักธรรมปี 2549 ผลสอบนักธรรมสนามหลวง ผลสอบนักธรรมโท ผลสอบนักธรรมโท ผลสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ผลสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ผลสอบผู้พิพากษา 2550 ผลสอบภาค ก ผลสอบมหาลัยรามคำแหง ผลสอบมหาลัยรามคำแหง ผลสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลสอบราชภัฏธนบุรี ผลสอบราม ผลสอบสาธิต%E ผลสอบเข้า ผลสอบเข้าป.1 ผลสอบเข้าป.1 ผลสอบเข้าป.1โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ผลสอบเข้าป.1โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนปี25 ผลสอบเข้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ผลสอบเป็นตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต ผลสอบโอเน็ตเอเน็ต ผลสอบโอเน็ตเอเน็ต ผลสำรวจ ผลหวย ผลหวย ผลหวยออมสิน ผลอดสาร ผลอนุมัติ ผลอนุมัติเครดิต ผลิต bmw ผลิต ฟอร์นิเจอร์ ผลิต ลดความอ้วน ผลิต เคาน์เตอร์ น้ำผลไม้ ผลิตกระดาษ ผลิตกล่องพลาสติค ผลิตกล่องเลือกตั้ง ผลิตกล่องเหล็ก ผลิตการแฟ ผลิตของเล่น ผลิตจักรสาน ผลิตจานอาหาร ผลิตด้ามปืน ผลิตถุงผ้า ผลิตน็อต ผลิตน้ำดื่ม ผลิตภัฑ์ที่ทำจากหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ Enfalac ผลิตภัณฑ์ La Roche-Posay ผลิตภัณฑ์ lw ผลิตภัณฑ์กะทิ ผลิตภัณฑ์ของ unicham ผลิตภัณฑ์ของ NEWCO ผลิตภัณฑ์ของ OPA ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหาดทิพย์จำกัด ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์ตราไอ-เฮลติ คิว10 ผลิตภัณฑ์นมผง ผลิตภัณฑ์นมผง Enfalac ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์นีเวีย ผลิตภัณฑ์น้ำหอม ผลิตภัณฑ์ปลาร้า ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์พอนด์ เอจ มิราเคิล ผลิตภัณฑ์มิสทีน ผลิตภัณฑ์มิสทีน ผลิตภัณฑ์ราชบุรี ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปัญจศรี ผลิตภัณฑ์ออริเฟรม ผลิตภัณฑ์ออริเฟรม คอสเมติก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง ผลิตภัณฑ์เชอร่า ผลิตภัณฑ์เด็ก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ๊อกซิเจนน้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร+อ๊อกซิเจนน้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราไอ-เฮลติ คิว10 ผลิตภัณฑ์เอวอน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ผลิตภัณฑ์ไม้ฝาเชอร่า ผลิตภัณพ์ La Roche-Posay ผลิตภาพ ผลิตยาพารา ผลิตยาเวชภัณฑ์ ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตห่วงยาง ผลิตอลูมิเนียมเส้น ผลิตอาหารสมุทรสาคร ผลิตอาหารแช่แข็ง ผลิตเครื่องดนเตรีไทย ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอางค์ ผลิตเสากั้นทาง ผลิตเสื้อผ้า ผลิตเสื้อผ้า(หน้าฝน ) ผลิตเสื้อผ้าหน้าฝน ผลิตโทรศัพท์มือถือ ผลิตไอศรีม ผลิตไอศรีม ผลเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลเลือกตั้งประธานาธิบดี ตุรกี ผลเสีย การชื้อเสียง ผลเสียการลงประชามติ ผลเสียการไปลงประชามติ ผลเสียของนวัตกรรม ผลเสียของอินเตอร์เน็ตกับเด็กไทย ผลเสียของอินเตอร์เน็ตกับเยาวชนไทย ผลเสียจากการชื้อสิทธิ ผลเอชี่ยนคัพ ผลแข่งชีวะโอลิมปิก ผลแข่งรถฟอร์มูล่าวัน ผลโหวดดาวกระจาย ผลโหวดดาวกระจาย ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ มะไฟ ผลไม้ ส้ม ผลไม้กระป๋อง ผลไม้กระป๋องคือ ผลไม้ขนุน ผลไม้ของประเทศไทย ผลไม้ดอง ผลไม้ทับทิม ผลไม้ที่มี่แคลเซี่ยม ผลไม้นครนายก ผลไม้บำรุงหน้า ผลไม้ปลอม ผลไม้ภาคใต้ ผลไม้ภาอังกฤษ ผลไม้ลดความอ้วน ผลไม้สมุนไพร Tags: teacherjaey Prev: บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์