ส่งงานครั้งที่ 3 ของม.4/4

รูปภาพของ bcskrumai

ให้นักเรียนศึกษา เรื่องระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศจากบทเรียนช่วยสอนของครูหมัยหรือแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในห้วข้อต่อไปนี้

 ระบบสารสนเทศ

 ข้อมุลสารสนเทศ

-  ความหมายของระบบสารสนเทศ  -  ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ
-  เป้าหมายของระบบสารสนเทศ  -  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
-  ระดับของสารสนเทศ  -  คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
-  ระดับของสารสนเทศ  -  การทำข้อมูลเป็นสารสนเทศ
-  ประเภทของสารสนเทศ  
-  ประเภทของสารสนเทศ  
-  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

   Smile แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของนักเรียน โดย

1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 100 บรรทัด
2. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
3. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
5. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
6. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง ให้นำไปใส่ใน Notepad ก่อนจึงคัดลอกมาใส่
7. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
8. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page

กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 23:59 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/24225  

รูปภาพของ pbs7785

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/29367

รูปภาพของ pbs7915

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/29368

รูปภาพของ pbs7905

ใส่แหล่งอ้างอิงแล้ว ค่ะ

รูปภาพของ pbs7757

http://www.thaigoodview.com/node/24346

ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ pbs7756

http://www.thaigoodview.com/node/25020

ส่งงาน ค่ะ

รูปภาพของ pbs7785

http://www.thaigoodview.com/node/24326

 

รูปภาพของ pbs7739

http://www.thaigoodview.com/node/24335

 

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/25010

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/25010

รูปภาพของ pbs7849

ส่งงาน  ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/25012

รูปภาพของ pbs8649

http://www.thaigoodview.com/node/24333

ส่งงาน ค่ะ

รูปภาพของ pbs7903

http://www.thaigoodview.com/node/24331

ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ pbs8647

http://www.thaigoodview.com/node/24323

ส่งงานครับ

รูปภาพของ pbs7915

http://www.thaigoodview.com/node/24344

ส่งงานครับ

รูปภาพของ pbs7903

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/24331ส่งงาน ค่ะ

รูปภาพของ pbs8666

http://www.thaigoodview.com/node/24334

ส่งงาน ค่ะ

รูปภาพของ pbs8666

http://www.thaigoodview.com/node/24334

รูปภาพของ pbs8646

http://www.thaigoodview.com/node/24321

รูปภาพของ pbs7905

http://www.thaigoodview.com/node/24329

ส่งงานสารสนเทศ ค่ะ

 

 

รูปภาพของ pbs8666

ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ pbs8240

ส่งงานระบบสารสนเทศ

http://www.thaigoodview.com/node/24325

รูปภาพของ pbs7735

ส่ง งาน สารสนเทศ ครับEmbarassed

http://www.thaigoodview.com/node/24328

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์