โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

รูปภาพของ sss27327

 

โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009  

 

1.     สาเหตุ      
   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวหญิงชาวเยอรมนี วัย 65 ปี ผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 จึงไม่ได้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แน่นอน ส่วนเชื้อที่ทำให้เกิดปอดอักเสบจนเสียชีวิต ต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการอีกประมาณ 3-7 วัน วันนี้ (19 พฤษภาคม 2552) เวลา 17.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ร่วมกันแถลงความคืบหน้า การเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวหญิงชาวเยอรมนี วัย 65 ปี ที่มาเที่ยว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ในเย็นวันนี้ได้รับผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทำคู่ขนานกับห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งยืนยันตรงกันว่าไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เมื่อประกอบกับประวัติของผู้ป่วยที่แม้จะเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วย แต่อาการของผู้ป่วยรายนี้ไม่เหมือนกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยมีเพียงอาการเจ็บคอไม่มีไข้หรือไอ จึงสรุปได้ว่าไม่ได้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 อย่างแน่นอน ด้านนายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวว่า จากการสอบถามประวัติกับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรก ทราบว่าเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์ จากนั้นในวันที่ 18 พฤษภาคม เวลาประมาณ 10.00 น. เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ แพทย์ให้นอนพักที่โรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยขอกลับไปพักที่โรงแรม ต่อมาเวลาประมาณ 16.00 น. ได้กลับมาพบแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากอาการรุนแรงขึ้น มีอาการเขียวปลายมือมหาชัย จ.สมุทรสาคร และเสียชีวิตในเวลาประมาณ 21.00 น. ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีประวัติมีโรคประจำตัวและได้รับยาที่มีผลข้างเคียงทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำมาประมาณ 1 ปี จึงคาดว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ จากการตรวจชันสูตรศพของสถาบันนิติเวช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีการอักเสบของปอด ซึ่งจะทราบว่าเป็นจากเชื้อชนิดใดนั้น ต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติอย่างละเอียดอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน แต่เบื้องต้นยืนยันได้ว่าไม่ได้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1  


2.     อาการ  


อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในคนก็จะคล้ายกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปคือ เมื่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนจะปรากฎอาการที่คล้ายกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดา แต่มีอาการรุนแรงกว่า และรวดเร็วกว่า นั่นคือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปอดบวม คลื่นไส้ อาเจียน จากนั้นเชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแสโลหิต จึงทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีการทรงตัวผิดปกติ เดินเอนไปเอนมาเหมือนคนเมาสุรา นอกจากนี้อาจสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวกได้ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
        ทั้งนี้เชื้อโรคจะสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นด้วยการไอ หรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด และสามารถติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา แต่ไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมู
        ขณะที่นักวิชาการขององค์การอนามัยโลก ระบุไว้ว่า ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก  มีอัตราการแพร่ระบาดมากกว่าโรคซาร์ส และไข้หวัดนก แต่อัตราการเสียชีวิตมีน้อยกว่า คืออยู่ที่ร้อยละ 5-7 ขณะที่โรคไข้หวัดนกมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 60

 3.     วิธีป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าว  


เมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วยคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่  หรือพบผู้อื่นที่มีอาการมีไข้ขึ้นสูง ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ มีน้ำมูก  ไอ และจาม  ให้สันษิฐานว่าอาจได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์เก่าหรือสายพันธ์ใหม่   ซึ่งเราควรมีวิธีการดูแลและป้องกันตนเอง และผู้อื่น ด้วยหลัก 5 พ. ดังนี้

1.        พักเรียน – พักงาน : เมื่อเรารู้สึกตัว หรือพบว่ามีคนที่มีอาการไข้ขึ้นสูง  ไอ จาม มีน้ำมูก และปวดศีรษะ ควรหยุดเรียน และลางานทันที เพื่อควบคุมวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น จนกว่าจะพักฟื้นหายเป็นปกติ 

2.        พบแพทย์ : หากมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศควรไปพบทันทีที่มีอาการป่วย  เพื่อดำเนินการรักษาอย่างถูกต้องตามอาการ เพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม  ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางอาจดูแลรักษาตัวเอง โดยปกติอาการจะดีขึ้นใน ๓ วัน  หากไม่ทุเลาให้ไปปรึกษาแพทย์

3.        ใส่หน้ากาก : การใช้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปยังคนอื่น จะเป็นแบบกระดาษใช้แล้วทิ้งหรือแบบผ้าที่เอามาซักแล้วใช้ได้ใหม่ก็ได้ ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีการติดต่อผ่านมาทางละอองจมูก น้ำลาย เสมหะ การไอและการจาม 

4.        เพิ่มมารยาทการไอ-จาม: หากมีการไอ-จาม อย่าใช้มือป้องปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ และง่ายต่อการแพร่เชื้อ  เมื่อมีการจับสิ่งของหรือแตะต้องตัวผู้อื่น  แต่ให้ทุกคนพกผ้าเช็ดหน้าติดตัว เมื่อมีอาการไอ-จามทุกครั้งให้นำผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันละอองเชื้อไม่ให้กระจายไปสู่ผู้อื่น  โดยหากไม่มีผ้าเช็ดหน้า ให้ใช้กระดาษษทิชชู่ หรือไอใส่แขนเสื้อท่อนบนของตัวเองแทน  เชื้อไวรัสจะไม่กระจายไปที่อื่น นับเป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อได้ในระดับหนึ่ง

5.        พิถีพิถันในการล้างมือ : ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สิ่งสำคัญพื้นฐานที่เราทุกคนต้องทำเป็นประจำอย่าให้ขาด คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด โดยวิธีการง่าย คือ การเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านนิ้วและมือพร้อมถูสบู่เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งนาทีหรือร้องเพลง Happy Birthday จบ 2 จบ

           การเฝ้าระวังและดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รวมไปถึงโรคติดต่อทุกประเภท เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมและป้องกันได้ หากเราทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด  โดยหลักของการป้องกันและดูแลดังกล่าวข้างต้น หากทุกคนใส่ใจนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะสามารถลดการแพร่เชื้อได้สูงถึงร้อยละ 80 

4. หากไม่มีแนวทางระวังและป้องกันโรค จะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้

           -  ผู้คนล้มตาย และโรคนี้อาจ จะแพร่ไปถึงสัตว์ได้ เพราะไม่มีทางรักษานั้นเอง   

 


 แหล่งที่มาข้อมูล    


 -  http://www.huahinhospital.go.th/webboard_detail.php?boardID=90

 -  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_2009_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552 

    

 -  http://www.thaihealth.or.th/node/9271 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์