ประกวดภาพถ่ายความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต


ในโอกาสครบรอบ 200 ปี ชาลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยา ผู้ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายระบบดิจิทัล เข้าประกวด ในหัวข้อ "ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต" ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่างๆได้แก่ คน สัตว์ พืช ตลอดไปจนถึงเห็ด รา ฯลฯ กำหนดรับภาพวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กรกฏาคม 2552 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดทางไปรษณีย์ได้ที่สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (เขียนวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408 โทรสาร 0-2391-7261 หรือทางอีเมล์ vtinn@ipst.ac.th, pphua@ipst.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest/


โดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 196 คน กำลังออนไลน์