ประกวดเขียนเรื่องสั้น

               กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบีทูเอส มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และกลุ่มโซโลไฟล์ท อินดิเพนเด็นท์ ที่มองการคิดอ่านเขียนเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากเยาวชนให้ความสนใจกับการอ่านและเขียนน้อยลงจากเดิม ทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจในการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น  จึงจัดประกวดเขียนเรื่องสั้นภายใต้หวัข้อ  “การรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน”  โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 13-18 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งโครงเรื่องความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  เรื่องสั้นความยาวตั้งแต่ 15-20 หน้ากระดาษ A4 อักษรแบบ Angsana UPC ขนาด 16 Point  โดยบันทึกลงซีดี แยกไฟล์เป็น 2 ส่วน  โครงการและเรื่องสั้น  Hard Copy จัดพิมพ์ใส่กระดาษ A4 พร้อมเย็บเล่ม  ส่งผลงานเข้าประกวดที่แผนกิจกรรมการตลาด  บริษัท บีทูเอส จำกัด  เลขที่ 919/555 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์  ชั้น 16-17 ถ.สีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 (วงเล็บมุมซองเรื่องสั้นรณรงค์ลดโลกร้อน”) 
               รางวัลที่น้องจะได้รับมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชย บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ชนะการประกวดทุกท่านจะได้รับของรางวัลพิเศษ รวมมูลค่าทั้งสิ้นว่า  20,000 บาท 
                สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่บีทูเอสทุกสาขา หรือ
www.b2s.co.th  โทร.0-2101-7200 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์