ฝากกลอนไว้อาลัยกับการสูญเสีย ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ผู้ขับเสภาฝีปากเอกของแผ่นดิน

รูปภาพของ แสงดา

เสียงเคยแว่วกังวานเคยหวานหู