หอย อ๋อย อ๋อย....

รูปภาพของ sss27206

หอยแมลงภู่

หอยแมลงภู่

ที่มา : http://www.moph.go.th/


การเลือกสถานที่เลี้ยงหอยแมลงภู่
1. ควรเป็นแหล่งที่มีพันธุ์หอยแมลงภู่เกิดชุกชุมตามธรรมชาติ
2. ต้องเป็นแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มและคงสภาพความเค็มอยู่เป็นเวลานานประมาณ 7-9 เดือนในรอบปี
3. ควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรง
4. ควรเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจถายเทน้ำเสียอันเป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์น้ำ
5. แหล่งเลี้ยงหอยควรเป็นแหล่งน้ำตื้นชายฝั่ง ซึ่งมีความลึกประมาณ 3 -10 เมตร
6. แหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่หากมีทางเลือกควรอยู่ใกล้ตลาด การคมนาคมขนส่งได้สะดวก
ประเภทของการเลี้ยง
1. การเลี้ยงแบบปักหลักล่อลูกหอย
      เหมาะสมที่จะดำเนินการในพื้นที่ย่านน้ำตื้นซึ่งมีความลึกประมาณ 4-6 เมตร ตามบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นอ่าวทั่วไป พื้นทะเลคั้งแต่ เส้นขอบฝั่งออกไปไม่ลาดชันเกินไป สภาพเป็นโคลน และโคลนปนทรายระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดไม่แตกต่างกันมากนัก และมีอาหารตามธรรมชาติที่เพียงพอ
2. การเลี้ยงแบบแพ
- การถักแพเชือก ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร
- การผูกถังทุ่น ขนาด 20 - 30 ลิตร
- การเตรียมทุ่นสมอปูน
- การเคลื่อนย้ายทุ่นสมอปูน
- การนำแพเชือกลงทะเล
3. การเลี้ยงแบบแขวนบนราวเชือก
       เหมาะสำหรับแหล่งเลี้ยงที่มีระดับน้ำลึกและปลอดภัยจากกระแสคลื่นลมแรงส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เชือกเส้นใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 100 เมตร มีทุ่นผูกเป็นระยะ 2-4 เมตร เพื่อให้หอยเกาะมีระยะห่างกัน 50 เซนติเมตร ปลายเชือกยาวไม่เกินระดับน้ำลงต่ำสุด ที่ปลายเชือกเส้นใหญ่ทั้งสองข้างผูก ไว้กับสมอยึดไม่ให้เคลื่อนที่ ถ้าเป็นทุ่นใหญ่อาจผูกเชือกคู่ก็ได้ ผลผลิตพอๆ กับการเลี้ยงหอยแบบแพ
แต่วิธีการ เชื่อว่ามีความต้านทานต่อคลื่นลมได้ดี
4. การเลี้ยงหอยแบบตาข่ายเชือก
      การเลี้ยงแบบตาข่ายเชือกสามารถเลี้ยงได้ในระดับน้ำลงต่ำสุด 2 เมตร และในบริเวณดินแข็งที่ไม่สามารถปักไม้เลี้ยงหอยได้ การเลี้ยงแบบนี้มีข้อดี คือวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุสังเคาระห์ซึ่งหาได้ง่ายตามตลาดทั่วไป
ขั้นตอนในการเลี้ยงหอยแบบข่ายเชือก
- การเตรียมฐานเสา เสาเส้นผ่านศูนย์กลาง 150ซม. ยาว 50 ซม. ตั้งในแบบ 4 ท่อน เทปูนสูงประมาณ 30ซม.
- การเตรียมเสาเหล็กสวมใส่ท่อพีวีซี
- การเตรียมราวเชือก
- การเคลื่อนย้ายฐานเสา
- การวางฐานเสา
- การสวมเสาหลัก
- การขึงเชือก 14-16 มิลลิเมตร
- การวางตาข่ายเชือก
- การเก็บเกี่ยวลูกหอย
- การเสริมฐานเสา

แหล่งอ้างอิง:www.nicaonline.com/new

http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=46009.0

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื้อหาดีทีเดียว ขออีกนิด การอ้างอิงที่มา ต้องอ้างอิงทุกหน้า
ภาพประกอบรีบเอาขึ้นด่วน
รูปภาพใช้วิธี copy แล้วมาวางเลยเป็นวิธีที่ผิด
ที่สำคัญ ไม่ควรนำเนื้อหามาจากเว็บเดียว ควรมีแหล่งข้อมูลที่มากกว่า 1 แหล่ง เพราะจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สิ่งที่มีปัญหามากที่สุด คือการ copy จาก word มาวางลงเลย ทำให้มีปัญหาในการจัดข้อความ แก้ไขด่วน
ส่งประกวด ต้องสร้างให้มากกว่า 20 node พร้อมลิ้งค์ด้วย

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์