พัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตก

รูปภาพของ sss27281

สมัยกลางตอนต้น

 

 

ศิลปะไบแซนไทน์
- ศิลปะไบแซนไทน์เป็นศิลปะที่มีลักษณะผสมผสานรูปแบบระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันมีศูนย์

กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล
- ศิลปะมีลักษณะใหญ่โต คงทนถาวร ประดับตกแต่งด้วยการใช้พื้นผิว (Texture) อย่างหลากหลาย งาน

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของไบแซนไทน์ คือการทำหลังคาเป็นรูปกลม (Cupula) หลังคากลมแบบไบแซ

นไทน์ ภายนอกเรียกว่าโดม (Dome) สิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบฉบับของศิลปะดังกล่าว ได้แก่ โบสถ์เซนต์โซเฟีย ใน

กรุงคอนสแตนติโนเปิล โบสถ์เซนต์มาร์โค ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

 ภาพวาดเป็นแบบภาพเฟรสโก

ที่มา http://images.thaiza.com/38/38_200805281447401..jpg

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/149/23149/images/myanmar/mandalay/Picture54.jpg

ศิลปะโรมาเนสก์์

มีลักษณะของการผสมผานระหว่างศิลปะโรมันกับศิลปะของอนารยชนเยอรมันในช่วงคริศต์ศตวรรษที่ 11-12 มีศูนย์กลางอยู่ที่ฝรั่งเศส มีลักษณะเรียบง่ายไม่หรูหราเหมือนศิลปะไบแซนไทน์ เกิดจากการสร้างสรรค์ของฝ่ายคริสต์จักร


- การสร้างวิหารขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของวัด หลังคารูปโค้ง กำแพงหนาทึบ คล้ายป้อมปราการ หน้าต่างแบบวงล้อเป็นรูปวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นซี่ๆ ผลงานชิ้นสำคัญ คือ วิหารแซงต์เอเตียนน์ ในฝรั่งเศส และหอเอนปิซา ในอิตาลี

 

วิหารแซงต์เอเตียนน์ ในฝรั่งเศส

ที่มา http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Kathedrale_Bourges_v2.jpg/290px-Kathedrale_Bourges_v2.jpg


- งานประติมากรรม ส่วนใหญ่เป็นงานแกะสลักหินตามฝาผนังเหนือประตูหน้าต่าง เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ใช้ลวดลายแบบเขาคณิตตามแบบชนเผ่าเยอรมันโบราณ รูปแกะสลักมักยาวเรียวไม่เหมือนจริง แตกต่างจากศิลปะกรีกและโรมันที่เน้นรูปทรงสัดส่วนเหมือนจริงตามธรรมชาติ เช่น รูปพระเยซูบนประตูทางเข้าโบสถ์แซงฟัง ฝรั่งเศส


ศิลปะโกธิค
เกิดขึ้นในยุโรประหว่างกลางศตวรรษที่ 12 ปลายศตวรรษที่ 15 เป็นศิลปะที่มีความอ่อนโยนคล้ายธรรมชาติและเป็นมนุษย์นิยม มีอิสระในการแสดงออก เป็นศิลปะที่หลุดพ้นจากอิทธิพลของกรีก โรมัน แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาคริสต์
- ต่างจากศิลปะไบแซนไทน์ ซึ่งเคร่งครัดในกฎเกณฑ์
- จุดเด่นของศิลปะโกธิค ส่วนใหญ่เป็นวิหารทางศาสนาคริสต์ ดัดแปลงจากสมัยโรมาเนสก์ คือ ประตู เพดานและหลังคาโค้งปลายแหลม ทำให้อาคารดูสง่างาม ภายในตัวอาคารจะประดับประดาด้วยกระจกสี ซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่ของศิลปะโกธิค

งานวรรณกรรมของสมัยกลาง
- วรรณกรรมทางศาสนา เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา นับตั้งแต่กำเนิดของคริสต์ศาสนาความเชื่อเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้า การไถ่บาป และวันพิพากษาครั้งสุดท้าย ตลอดจนหลักธรรมคำสั่งสอน ซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า งานเขียนที่สำคัญ "เทวนคร" (The City of God)

-วรรณกรรมทางโลกเป็นเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตของสังคมในระบอบฟิวดัลเน้นการต่อสู้การผจญภัยและการสั่งสอนค่านิยมในด้านความ

ซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อขุนนางเจ้านาของตน
- ภาษาทั่วไปที่ใช้ประพันธ์ คือ ภาษาละติน

ที่มา http://social.ngwk.ac.th/em-orn/page7.htm

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ทุกอย่างใช้ได้ละ อย่าลืมส่งประกวด
แต่ต้องสร้างให้มากกว่า 20 node พร้อมลิ้งค์ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • SuwanneeIntara