มหาวิทยาลัยมหาสารคามคัดเรียนเทคโนโลยี

 

          สาขาวิชานวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครในช่วงดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2551

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

          2.เป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความประพฤติดี

          3.ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          4.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          การสมัคร

          -จำหน่ายระเบียบการสมัคร ณ กองบริการการศึกษา และที่ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี             

          -สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม

          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.0-4372-1728 ต่อ 28 โทรสาร 0-4374-3135 

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 376 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์