อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ม.รังสิต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 11 วันที่ 1 สิงหาคม-24 มกราคม 2552 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) ม.รังสิต ผู้สนใจต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและอังกฤษได้ดี สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ว่ายน้ำได้ ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ม.รังสิต ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) โทร.0-2791-5681-4 ภายใน 9 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์