ประกวดเรื่องสั้นขนาดยาว "ความจริง ความลวง"

  

คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปีรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ โดยนางดุษฎี พนมยงค์ ประธานอนุกรรมการ ฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประกวดเรื่องสั้นขนาดยาว เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปีปรีดี พนมยงค์ โดยมีกติกา ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเรื่องสั้นขนาดยาว (long short story) ความยาวประมาณ ๒๕-๓๐ หน้า
๒.ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ความจริง ความลวง โดยให้ตั้งชื่อเรื่องใหม่
๓.เขียนเป็นภาษาไทย
๔.สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล หรือแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น คณะอนุกรรมการฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
๕.เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
๖.ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล และผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้เพียง ๑ เรื่อง
๗.ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๒ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด และผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง คณะอนุกรรมการฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
๘. ใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
๙.ส่งผลงานลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือด้วยตัวเองที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท ๕๕) กทม.๑๐๑๑๐

รางวัลมี ๓ รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสดจำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ๑๐,๐๐๐.-บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ๘,๐๐๐.-บาท

สิ้นสุดการรับเรื่องที่ส่งเข้าประกวดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศผลการตัดสิน และรับรางวัล ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ จัดงานรับรางวัลในวันปี พ.ศ.๒๕๕๓ อันเป็นปีเฉลิมฉลอง ๑๑๐ ปีรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง ๓ เรื่อง มูลนิธิฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักพิมพ์รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์