มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คัดเรียนคณะนิติศาสตร์

 

           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2551

          คุณสมบัติผู้สมัคร

           1.มีสัญชาติไทย

           2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

           3.มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่างน้อย 1 ปี

          หลักฐานในการสมัคร

           1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ถ่ายในครั้งเดียวกันนานไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายติดในใบสมัคร 1 รูป บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป หนังสือข้อมูลนักศึกษา 1 รูป)

           2.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 1 ชุด

           3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

           4.สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

           5.สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด

          วิธีการสมัคร

           -ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ราคาชุดละ 100 บาท

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 376 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 100 คน กำลังออนไลน์