มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับเรียนปริญญาตรี

 

          วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          -ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับม.6/ปวช./ป.ธ.3/หรือเทียบเท่า

          เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

          1.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (สำเนา)

          2.ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน หรือใบสุทธิ (สำเนา)

          3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

          ค่าเล่าเรียน

          -ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละประมาณ 10,000 บาท

          -ระดับป.บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ตลอดหลักสูตร) 20,000 บาท

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร.0-2544-8000 ต่อ 3134 โทรสาร 0-2521-0378-9www.pnru.ac.th หรือ ผศ.สมบูรณ์ บุญโท 08-4646-4081

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104447  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 387 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์