มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับนักศึกษาปริญญาตรี 6 คณะ

 

          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งมีถึง 7 คณะ โดยนำผลสอบวัดความรู้ทางการศึกษาของสทศ.และสกอ.มาสมัครเรียนและรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551

          หลักฐานการสมัคร

          1.ใบระเบียนการศึกษา  (รบ.) หรือใบสุทธิ    หรือหนังสือรับรอง   (ในกรณีรอผลการศึกษา) ของสถาบันการศึกษาเดิม   ตัวจริง   พร้อมถ่ายสำเนา  1 แผ่น

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)   พร้อมถ่ายสำเนา  1 แผ่น

          3.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง   พร้อมถ่ายสำเนา  1 แผ่น

          4.รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ   ขนาด  1 นิ้ว   จำนวน   3   รูป

          5.ใบแสดงผลการสอบเอ็นทรานซ์ของทบวงมหาวิทยาลัย   (ถ้ามี)

          6.ใบสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

          7.ต้นฉบับคู่สัญญาของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากสถาบันเดิม เฉพาะผู้ที่เคยกู้จากสถาบันเดิม   และประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่องเท่านั้น

           ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปีการศึกษา

          -คณะบริหารธุรกิจ   46,000 บาท

          -คณะนิติศาสตร์   42,000 บาท

          -คณะนิเทศศาสตร์   46,000 บาท

          -คณะวิศวกรรมศาสตร์    70,000 บาท

          -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   67,000 บาท

          -คณะวิทยาศาสตร์    60,000 บาท

          -คณะศิลปศาสตร์   55,000 บาท

          สนใจติดต่อ วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1401-1405  วิทยาเขตร่มเกล้า โทร.0-2904-2222 ต่อ 2101-2104

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104448  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 387 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์