สถาบันฯลาดกระบัง รับป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 2

 

                บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชไร่  สาขาวิชาพืชสวน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  สาขาวิชากีฎวิทยาและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาปฐพีวิทยา  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร(ภาคปรกติ)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรกติ)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเคมี     

                ระดับปริญญาเอก

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช(หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชากีฎ

                เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2551

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www. kmitl.ac.th 

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104451  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 387 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์