อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) : ภาษาอังกฤษรุ่นที่ 36/2552 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2552-14 มีนาคม 2553 ผู้ที่จะสมัครสอบต้องมีสัญชาติไทยและได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนดี สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2552 ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทร.0-2222-7130 หรือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทร.0-3425-1524


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 94 คน กำลังออนไลน์