การจัดอาหารในโอกาสต่าง ( วันเกิด, ทำบุญเลี้ยงพระ, งานเลี้ยงสังสรรค์ )

การจัดอาหารในโอกาสต่างๆ 

 

 

1.2. การจัดอาหารในงานทำบุญเลี้ยงพระ

        การจัดอาหารทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อต้องการความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เช่น เลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่ เปิดสำนักงานใหม่ วันเกิด เป็นต้น การจัดทำอาหารเลี้ยงพระควรรู้เวลาว่าจะใช้มื้อเช้าหรือมื้อเพล ถ้ามีการวางแผนเป็นอย่างดี จะทำให้จัดอาหารไม่ลำบากเหมือนเลี้ยงคน ในการจัดทำบุญเลี้ยงพระควรพิจารณา ดังนี้

        ๑)งบประมาณ ในการจัดอาหารเลี้ยงพระควรทราบจำนวนพระที่นิมนต์มาทำบุญและจำนวนผู้ที่รับเชิญ เพื่อจะได้คิดงบประมาณในการซื้ออาหารได้ถูก ถ้าไม่วางแผนและคำนวณไว้ล่วงหน้าจะมีปัญหาในภายหลัง

        ๒)รายการอาหาร ควรคิดรายการอาหารที่เห็นว่าพระฉันได้ สามารถเตรียมและทำล่วงหน้าไว้ได้ อาหารเลี้ยงพระควรทำให้เป็นชิ้นเล็ก เป็นคำ ๆ เพื่อให้ท่านฉันได้สะดวก รสชาติอาหารควรปรุงให้เป็นรสกลาง ๆ ไม่จืดหรือรสจัดมาก เพราะพระท่านไม่สามารถบอกได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย และเรียบร้องเครื่องปรุงรสเติมได้

        ๓)การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใส่อาหารถวายพระ  ผู้จัดต้องคิดวางแผนว่าจะเลี้ยงพระแบบใด  ให้พระนั่งบนพื้นบ้านฉันรวมกันเป็นวง หรือจัดอาหารถวายเป็นสำรับ หรือจัดใส่โตก โดยให้มีอาหารทุกอย่างรวมบนโตกนั้น และยกถวายพระแต่ละรูป เพื่อให้ท่านได้ฉันเป็นการส่วนตัว หรือจัดให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ และจัดอาหารวางบนโต๊ะ เป็นลักษณะจัดเสิร์ฟแบบโต๊ะจีน เมื่อทราบว่าจะจัดอาหารในรูปแบบใดแล้ว ควรจัดเตรียมจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ให้เพียงพอกับรายการอาหาร และจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในอาหาร ลักษณะและรสชาติให้มีความแตกต่างกันในสำรับหนึ่ง ๆ

 1.3.   การจัดอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์

        การจัดอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ เป็นการจัดเลี้ยงนอกบ้าน อาจจะเป็นสวนหรือสนามในบ้าน เพราะผู้ที่มาในงานส่วนใหญ่มักจะเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง รูปแบบการจัดงานจึงไม่ควรเป็นพิธีการ ผู้ร่วมงานอาจช่วยเหลือเจ้าของบ้านในการจัดอาหารหรือบริการก็ได้

 การรับประทานอาหาร  นอกจากจะได้รับคุณค่าทางโภ ชนาการที่มีอยู่ในอาหารแล้ว  ผู้รับประทานย่อมต้องการความสุขและความพึงพอใจจากอาหารที่จัดไว้  ดังนั้น  การจัดอาหารจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  ที่ผู้จัดจะต้องทำให้สวยงาม  จูงใจ  เข้าใจถึงวิธีการที่จะทำให้ผู้รับประทานถูกใจและจัดรายการอาหารได้เหมาะสมกับโอกาสและประเภทของงาน  เช่น  งานวันเกิด  ทำบุญเลี้ยงพระ  และงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น

1.1. การจัดอาหารในงานวันเกิด

      งานวันเกิดตัวเองหรือของเพื่อน  จัดเป็นงานสังสรรค์งานแรกของเด็กเป็นการปูพื้นฐานการออกสังคมที่สำคัญสำหรับชีวิต  ที่เมื่อโตขึ้นจะพบงานสังสรรค์เพิ่มขึ้น  จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

  ในการจัดเลี้ยงวันเกิด  ควรพิจารณาดังนี้

๑)งบประมาณ ถ้าไม่มีผู้ปกครองช่วยเหลือเรื่องรายจ่ายในการจัดเลี้ยง ควรจัดขึ้นเองอย่างง่าย ๆ โดยไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน หรือสิ้นเปลืองเกินความจำเป็นและฐานะ

๒)อาหารที่ใช้ในการจัด ควรเลือกใช้น้ำหวานหรือน้ำผลไม้ เลือกอาหารที่รับประทานง่ายสะดวก ประเภทอาหารว่างหรืออาหารจานเดียว เช่น หมูปิ้ง บาบีคิว กุ้งทอด ข้าวผัดปู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น กระเพาะปลา ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมหวาน ไอศกรีม เป็นต้น และสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการจัดงานวันเกิดคือ ขนมเค้ก ซึ่งเจ้าของงานอาจเลือกใช้ขนมไทยแทนก็จะดี เช่นวุ้น ขนมสาลี่ ขนมหม้อแกง เป็นต้น โดยจัดทำให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ สามารถจัดบริการแขกได้ทั่วถึง

 ๓)อุปกรณ์ที่ใช้ ถ้าเป็นงานเด็กเล็กมาก ควรเลือกถ้วย จาน ชาม ที่มีน้ำหนักเบาไม่แตกง่ายหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สะดวกในการใส่อาหารและรับประทาน ใช้ผ้าปูโต๊ะที่มีพลาสติกหนา สีสวยสดจะดีกว่าใช้ผ้า เพราะถ้าเปื้อนหรือสกปรกจะทำความสะอาดได้ง่าย

1.2. การจัดอาหารในงานทำบุญเลี้ยงพระ

        การจัดอาหารทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อต้องการความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เช่น เลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่ เปิดสำนักงานใหม่ วันเกิด เป็นต้น การจัดทำอาหารเลี้ยงพระควรรู้เวลาว่าจะใช้มื้อเช้าหรือมื้อเพล ถ้ามีการวางแผนเป็นอย่างดี จะทำให้จัดอาหารไม่ลำบากเหมือนเลี้ยงคน ในการจัดทำบุญเลี้ยงพระควรพิจารณา ดังนี้

        ๑)งบประมาณ ในการจัดอาหารเลี้ยงพระควรทราบจำนวนพระที่นิมนต์มาทำบุญและจำนวนผู้ที่รับเชิญ เพื่อจะได้คิดงบประมาณในการซื้ออาหารได้ถูก ถ้าไม่วางแผนและคำนวณไว้ล่วงหน้าจะมีปัญหาในภายหลัง

        ๒)รายการอาหาร ควรคิดรายการอาหารที่เห็นว่าพระฉันได้ สามารถเตรียมและทำล่วงหน้าไว้ได้ อาหารเลี้ยงพระควรทำให้เป็นชิ้นเล็ก เป็นคำ ๆ เพื่อให้ท่านฉันได้สะดวก รสชาติอาหารควรปรุงให้เป็นรสกลาง ๆ ไม่จืดหรือรสจัดมาก เพราะพระท่านไม่สามารถบอกได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย และเรียบร้องเครื่องปรุงรสเติมได้

        ๓)การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใส่อาหารถวายพระ  ผู้จัดต้องคิดวางแผนว่าจะเลี้ยงพระแบบใด  ให้พระนั่งบนพื้นบ้านฉันรวมกันเป็นวง หรือจัดอาหารถวายเป็นสำรับ หรือจัดใส่โตก โดยให้มีอาหารทุกอย่างรวมบนโตกนั้น และยกถวายพระแต่ละรูป เพื่อให้ท่านได้ฉันเป็นการส่วนตัว หรือจัดให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ และจัดอาหารวางบนโต๊ะ เป็นลักษณะจัดเสิร์ฟแบบโต๊ะจีน เมื่อทราบว่าจะจัดอาหารในรูปแบบใดแล้ว ควรจัดเตรียมจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ให้เพียงพอกับรายการอาหาร และจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในอาหาร ลักษณะและรสชาติให้มีความแตกต่างกันในสำรับหนึ่ง ๆ

 1.3.   การจัดอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์

        การจัดอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ เป็นการจัดเลี้ยงนอกบ้าน อาจจะเป็นสวนหรือสนามในบ้าน เพราะผู้ที่มาในงานส่วนใหญ่มักจะเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง รูปแบบการจัดงานจึงไม่ควรเป็นพิธีการ ผู้ร่วมงานอาจช่วยเหลือเจ้าของบ้านในการจัดอาหารหรือบริการก็ได้

 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์