ข้อมูลคืออะไร และ ความหมายของสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp7761

ข้อมูล (DATA   )

1. ข้อมูล ( data )คืออะไร

นักเรียนคงคุ้นเคยกับคำว่า ข้อมูล มานานแล้ว ในโรงเรียนมีข้อมูลอยู่มาก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ข้อมูลวิชาเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ครูผู้สอน ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ในการดำเนินการต่างๆ ต้องอาศัยข้อมูล เข้ามาใช้ประกอบในการพิจารณา
           

1.1   ข้อมูล  คือ ข้อมูลคือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือ  เหตุการณ์ต่าง ๆ   ข้อมูลอาจอยู่ใน
รูปตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ วีดีทัศน์   ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการรวบรวมเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง
ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของ ข้อเท็จจริงหรือความเป็นไปของสิ่งที่เราสนใจ
 

1.2   คุณสมบัติของข้อมูล

ข้อมูลที่จะนำมาดำเนินการประมวลผล จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังต่อไปนี้

              1.  ความถูกต้อง                2.  ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  3.  ความสมบูรณ์ 

              4.  ความชัดเจนกะทัดรัด      5. ความสอดคล้อง

1.3  แหล่งข้อมูล  มาจากโทรทัศน์  วิทยุ นิตยสาร หนังสือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์