ข้อมูลคืออะไร และ ความหมายของสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp7761

4. การแทนข้อมูล

                จากที่กล่าวมาแล้วว่า สารสนเทศคือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล การประมวล ผล ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ ดังนั้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแทนข้อมูลซึ่งเป็นชุดของตัวอักขระดังกล่าว ปกติการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสองสถานะคือปิดและเปิด จึงมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสองและมีกำหนดรหัสแทนอักขระด้วยชุดของตัวเลข ซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง (binary digit) ตัวเลขแต่ละหลักของจำนวนในระบบเลขฐานสอง เรียกว่า
บิต (bit)  การแทนอักขระต่าง ๆ ด้วยตัวเลขฐานสองมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลขฐานสอง 8 บิต    คือ   (28)     ซึ่งเรียกว่า 1 ไบต์ (byte)   
            รหัสที่ใช้แทนตัวอักขระที่เป็นมาตรฐานแบบหนึ่ง เรียกว่า รหัสแอสกี (American Standard Code for Information
Interchange : ASCII) ตัวเลขฐานสอง 8 บิต หรือ 1 ไบต์ สามารถใช้แทนรหัสต่าง ๆ ได้ถึง 256 ตัว แต่ รหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 128 ตัว ดังนั้นสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน สารสนเทศเป็นภาษาไทยได้ เช่น รหัส 10100001 ใช้แทนตัว ก

5. การจัดเก็บข้อมูลจะทำในรูปแฟ้มข้อมูล

                การจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บในรูปแฟ้ม (file)  ในแต่ละแฟ้มจะมีรายการของแต่ละคน  ซึ่งแต่ละรายการจะเรียกว่า  ระเบียน (record)    และภายในระเบียนจะมีกลุ่มข้อมูลย่อย เรียกว่า     เขตข้อมูล(field)
            เมื่อแทนแฟ้มด้วยตาราง แต่ละบรรทัดของข้อมูล  คือ ระเบียน ภายในระเบียนจะมีข้อมูลหลายกลุ่ม เรียกว่า
    เขตข้อมูล หรือสดมภ์   เช่น   เขตข้อมูลเลขประจำตัว   เขตข้อมูลชื่อ
 


                                  http://www.skr.ac.th/elearning/com/web/index.htm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์