ข้อมูลคืออะไร และ ความหมายของสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp7761

4. การแทนข้อมูล

                จากที่กล่าวมาแล้วว่า สารสนเทศคือข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล การประมวล ผล ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ ดังนั้น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแทนข้อมูลซึ่งเป็นชุดของตัวอักขระดังกล่าว ปกติการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสองสถานะคือปิดและเปิด จึงมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสองและมีกำหนดรหัสแทนอักขระด้วยชุดของตัวเลข ซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง (binary digit) ตัวเลขแต่ละหลักของจำนวนในระบบเลขฐานสอง เรียกว่า
บิต (bit)  การแทนอักขระต่าง ๆ ด้วยตัวเลขฐานสองมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลขฐานสอง 8 บิต    คือ   (28)     ซึ่งเรียกว่า 1 ไบต์ (byte)   
            รหัสที่ใช้แทนตัวอักขระที่เป็นมาตรฐานแบบหนึ่ง เรียกว่า รหัสแอสกี (American Standard Code for Information
Interchange : ASCII) ตัวเลขฐานสอง 8 บิต หรือ 1 ไบต์ สามารถใช้แทนรหัสต่าง ๆ ได้ถึง 256 ตัว แต่ รหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 128 ตัว ดังนั้นสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงาน สารสนเทศเป็นภาษาไทยได้ เช่น รหัส 10100001 ใช้แทนตัว ก

5. การจัดเก็บข้อมูลจะทำในรูปแฟ้มข้อมูล

                การจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บในรูปแฟ้ม (file)  ในแต่ละแฟ้มจะมีรายการของแต่ละคน  ซึ่งแต่ละรายการจะเรียกว่า  ระเบียน (record)    และภายในระเบียนจะมีกลุ่มข้อมูลย่อย เรียกว่า     เขตข้อมูล(field)
            เมื่อแทนแฟ้มด้วยตาราง แต่ละบรรทัดของข้อมูล  คือ ระเบียน ภายในระเบียนจะมีข้อมูลหลายกลุ่ม เรียกว่า
    เขตข้อมูล หรือสดมภ์   เช่น   เขตข้อมูลเลขประจำตัว   เขตข้อมูลชื่อ
 


                                  http://www.skr.ac.th/elearning/com/web/index.htm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 256 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13917
  • nbr13906
  • nbr13913
  • nbr14436
  • ssspoonsak