แสตมฟอร์ด เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจจัดการกอล์ฟ

 

มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ (Bachelor of Business Administration in Golf Management) โดยรับนักศึกษาที่สนใจกีฬากอล์ฟ สร้างโอกาสให้เป็นนักกอล์ฟพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นเลิศ หรือมุ่งสู่ผู้ฝึกสอนกอล์ฟ และการเป็นผู้บริหารกิจกรรมกอล์ฟที่ได้มาตรฐาน รับนักศึกษารุ่นแรก ปี 2552 เริ่มเรียนภาคแรก วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ก.ย. 2552

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด เปิดเผยว่า “กอล์ฟ” เป็นกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วทุกมุมโลก เป็นกีฬาที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้มากกว่า 25 แขนง วิชาชีพเรียกได้ว่าเป็น “อุตสาหกรรมกอล์ฟ” ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจในอุตสาหกรรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจาก “สถาบันพัฒนากอล์ฟไทย” จัดตั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการกอล์ฟ โดยมุ่งเน้นคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลเป็นการตอบสนองนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ ให้เป็นนักกอล์ฟที่พัฒนาฝีมืออย่างมีระดับ เป็นบุคลากรกอล์ฟที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน หรือเป็นผู้บริหารอุตสาหกรรมธุรกิจกอล์ฟได้ หลักสูตรนี้จะเปิดสอนที่แคมปัสหัวหิน ซึ่งอยู่ในสนามกอล์ฟปาล์ม ฮิลส์

เป้าหมายการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์รับประกาศณียบัตร หลักสูตรบริหารจัดการกอล์ฟของมหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด ร่วมกับสถาบันพัฒนากอล์ฟไทย เมื่อศึกษา และสอบไล่ได้ตามหน่วยกิตของวิชาเอก ส่วนนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับปริญญา ต้องได้ศึกษาในกระบวนวิชาต่างๆ และสอบไล่ได้ตามหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งการศึกษาเป็นไตรภาค ( 3 ภาคการศึกษาต่อปี) เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สามารถใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด หัวหิน แคมปัส ตั้งอยู่ในปาล์มฮิลส์กอล์ฟ รีสอร์ต 1458 ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0 3252 0789 โทรสาร 0 3244 2324 หรือ www.stamford.edu


โดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ iSkool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์