น้ำแร่ธรรมชาติ *

รูปภาพของ sss27431

แหล่งที่มาภาพ : http://xxxexexxx.exteen.com/images/glass.jpg

น้ำแร่ 

เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากน้ำบนผิวโลกซึมลงสู่ใต้ดินอย่างช้าๆ โดยผ่านชั้นดินชั้นหินมีการกลั่นกรองโดยธรรมชาติจนมารวมตัวกัน ณ แหล่งน้ำใหญ่ใต้พื้นพิภพที่มีแร่ธาตุสารอาหาร และอินทรีย์สารที่มีประโยชน์เป็นองค์ประกอบโดยมีกลไกทางธรรมชาติความกดดัน และความร้อนใต้พื้นพิภพเป็นเครื่องมือช่วยในการผสมผสานแร่ธาตุให้ปะปนกันได้อย่างกลมกลืน น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติใต้ดินที่พุ่งชันสู่เหนือพื้นดินได้ด้วยแรงดันตามธรรมชาติเรียกกันทั่วไปว่า “น้ำพุร้อน” หรือ “น้ำแร่” นั่นเอง

ประโยชน์จากน้ำแร่

น้ำแร่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย น้ำแร่จากน้ำพุร้อนนั้นเมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางเคมีจะตรวจพบแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย ยกตัวอย่างเช่น แคลเซี่ยม โซเดี่ยม ฟลูออไรด์ ซัลเฟต เป็นต้น ซึ่งแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้น้ำแร่มีบทบาทสำคัญในการบำบัดรักษาและส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การอาบน้ำแร่ในขณะที่ยังมีอุณหภูมิสูงนั้นจะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับไขข้อและกล้ามเนื้อต่างๆได้อย่างดี ในขณะเดียวกันน้ำแร่อุณหภูมิปกติ ก็ยังคงอุดมด้วยแร่ธาตุซึ่งมีประโยชน์ สามารถนำมารักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีทางดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น การใช้สารเคมีอย่างไม่ระมัดระวัง การแข่งขันในเชิงการค้าและความเป็นอยู่  มลภาวะ การลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน การลดลงของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเดิม สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงแก่ร่างกายของมนุษย์ต้องสูญเสียน้ำไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและโดยการเผาผลาญจากความร้อนเนื่องจากชั้นบรรยากาศเบาบางลงนั้นเราจึงควรชดเชยน้ำให้แก่ร่างกาย โดยการดื่มน้ำบริสุทธิ์มากๆ สำหรับผิวพรรณก็เช่นกันควรดูแลถนอมผิวพรรณให้ชุ่มชื้นเปล่งปลั่งอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเว้น  น้ำแร่นอกจากจะช่วยลดความแห้งของอากาศและให้ความชุ่มชื้นกับผิวพรรณแล้ว แร่ธาตุในน้ำแร่จะออกฤทธิ์ป้องกันโรคผิวหนัง ช่วยกระชับรูขุมขนและสมานผิวให้นวลเนียน สวยงาม นับเป็นอาหารเสริมที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์กับผิวพรรณของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง

ล้างพิษง่ายๆ ด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ

สำหรับการล้างพิษนั้นสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดและสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็คือการล้างพิษด้วยการดื่มน้ำ เราทราบกันดีแล้วว่า น้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นคืนสภาพและปรับกลไกการทำงานของระบบสู่สภาวะปกติ โดยดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน ที่สำคัญควรจะเลือกดื่มน้ำแร่ที่คงความบริสุทธิ์จากธรรมชาติเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


คุณภาพมาตรฐานของน้ำแร่ธรรมชาติ

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้ความหมายของ “น้ำแร่ธรรมชาติ” ไว้ว่า “น้ำแร่ธรรมชาติที่ได้มาจากแหล่งน้ำใต้ดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่ตามคุณสมบัติสำหรับแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติแล่งนั้นๆ”

ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็บัญญัติให้น้ำแร่ธรรมชาติเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพมาตรฐาน โดยการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ จะต้องกระต้องกระทำภายในบริเวณแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งนั้นๆ เท่านั้น โดยอาจจะนำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตก่อนการบรรจุก็ได้ ซึ่งจะต้องกระทำตามกรรมวิธีการผลิตดังต่อไปนี้

1.การปรับปริมาณก็าซที่มีอยู่ในน้ำแร่ธรรมชาติ

2.การกำจัดสารประกอบที่ไม่ลงตัว เช่น สารประกอบหลัก แมงกานีส กำมะถัน สารหนู เป็นต้น ให้กำจัดโดยวิธีทำให้ตกตะกอน (decantation) และหรือโดยวิธีการกรอง (filtration) เท่านั้น แต่อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเร่งการตกตะกอนและหรือการกรองตาความจำเป็นก่อนการกำจัดก็ได้ โดยต้องไม่ทำให้สารประกอบสำคัญในน้ำแร่ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป


องค์ประกอบที่สำคัญของน้ำแร่

น้ำแร่จะมีแร่ธาตุต่างๆ เป็นองค์ประกอบมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชั้นหินที่น้ำไหลผ่าน ดังนั้น น้ำแร่ธรรมชาติแต่ละแหล่งจะมีแร่ธาตุทีแตกต่างกัน ซึ่งแร่ธาตุที่พบเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต ส่วนแร่ธาตุอื่นๆ ที่พบในปริมาณน้อยได้แก่ ฟลูออไรด์ ซีลีเนียม แมงกานีส เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจบริโภคน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพของนำแร่ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำแร่ธรรมชาติ มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2208-2547 แล้ว ยังควรคำนึงถึงด้วยว่าน้ำแร่นั้นมีคุณสมบัติใดเป็นพิเศษ อย่างเช่น มีแร่ธาตุใดเพิ่มขึ้นที่ทำให้สภาพแตกต่างจากน้ำแร่ชนิดอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคบางราย เช่น
-  สภาพเป็นกรดหรือด่างสูง การดื่มน้ำที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างบ่อยครั้งจะทำให้เสียสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างของร่างกาย

-  รสกร่อย เนื่องจากมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์สูงมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จะไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไต และความดัน เลือดสูง

-  มีธาตุเหล็กสูงมากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร อาจเป็นอันตรายในเด็กเล็ก

-  มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร อาจทำให้ปัสสาวะมากกว่าปกติ

-  มีซัลเฟตมากกว่า 600 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร อาจมีฤทธิ์ถ่ายท้อง

-  สำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรบริโภคเนื่องจากสภาพร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนผู้ใหญ่ปกติ

ในส่วนของผู้บริโภคที่ทำงานหนักหรือเป็นนักกีฬาที่สูญเสียเกลือแร่ต่อวันในปริมาณที่สูง การดื่มน้ำแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณแร่ธาตุที่สมดุลและมีสภาพเป็นกลางในบางครั้งคราว จะช่วยชดเชยเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปได้

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.mineryclub.com/mineral.asp

http://women.sanook.com/health/foods/know_eat/knoweat_04637.php

รูปภาพของ ssspoonsak

เพิ่มข้อมูลน้ำแร่ที่จำหน่ายก็น่าจะดีนะ

ภาพประกอบน่าจะหาไม่ยาก

Font ไม่อยากให้ใช้ Ms san sarif

ขออีกนิด อย่าลืมอ้างแหล่งที่มาของภาพไว้ใต้ภาพ
และอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ทุกหน้า
จะเป็นกำลังใจให้ แล้วจะมาดูอีกครั้ง

อย่าลืมส่งประกวด
แต่ต้องสร้างให้มากกว่า 20 node พร้อมลิ้งค์ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์