วันประชากรโลก (World Population Day)

รูปภาพของ ssspoonsak

ภาวะเจริญพันธุ์ / อนามัยเจริญพันธุ์

 

สุนทรพจน์จาก นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
เนื่องในวันประชากรโลก 11 กรกฎาคม 2549

              สาระสำคัญของวันประชากรโลกในปีนี้คือ "เยาวชน" โดยเน้นไปที่ความท้าทาย อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งคนหนุ่มสาว ในสังคมของเรากำลังเผชิญอยู่ ณ เวลานี้เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3 พันล้านคน เป็นประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี พวกเขาเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาในประวัติศาสตร์ และจำนวนมากของคนกลุ่มนี้ก็ตกอยู่ในสภาวการณ์อันน่าหดหู่

              ไม่ว่าพวกเขาจะเกิดที่ไหน ชีวิตของพวกเขาถูกกำหนดโดยแรงผลัก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาเอง ทั้งด้วยปัญหาความยากจนที่มีอยู่ดาษดื่น อัตราการเกิดอาชญากรรม ความพร้อม และความพอเพียง ในบริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรม โอกาสในการได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม และความสามารถในการเข้าถึงบริการอนามัยต่างๆ ถึงกระนั้น คนหนุ่มสาวทุกวันนี้ ก็มีความตระหนักมากขึ้นว่าชีวิตของพวกเขาถูกนำพาโดยคนในวัยเดียวกันในอีกซีกโลก ด้วยเหตุนี้ ยาวชนหลายคนจึงถามหาปฏิบัติการณ์ที่จะช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวย และคนจน พวกเขาถามหามาตรการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับทุกคน

               ความจำเป็นที่พวกเขาเรียกหามีอยู่อย่างชัดเจน อีกทั้งการจัดหาให้กับเยาวชนก็มิใช่เป็นเพียงแค่ภาระหน้าที่ทางศีลธรรม หากแต่เป็นความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ มีงานวิจัยศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนด้านการศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการจ้างงานให้กับเยาวชน ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนเอง และต่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ทั้งนี้การลงทุนกับเยาวชนนั้นมีข้อดีมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวเด็กผู้หญิง ทั้งนี้เพราะผู้หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา และมีวิจารณญาณ จะมีความพร้อมมากกว่า ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม และเข้าช่วยเหลือชุมชนของพวกเธอ

                ข้อมูล และบริการด้านเพศศาสตร์ และอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมักจะถูกละเลย นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมเยาวชน การมีอยู่ของข้อมูล และบริการดังกล่าว จะช่วยให้คนหนุ่มสาว สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้พวกเขาสามารถคุ้มครองตนเองได้ ช่วยให้โลกสามารถต่อสู้กับโรคเอดส์ และช่วยให้เยาวชนมีวิจารณญาณ
ที่ดีขึ้นในการตัดสินใจสร้างครอบครัว

                การตัดสินใจของเยาวชน จะช่วยกำหนดทิศทางของโลก และโอกาสของคนรุ่นต่อไป การลงทุนกับเยาวชนน้อยเกินไป หมายถึงการที่โดยมากพวกเขาขาดแคลนทรัพยากร การฝึกอบรม ตลอดจนข้อมูลที่จะใช้ประกอบในการดำเนินการ ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความล้มเหลวในเรื่องนี้ และสำหรับพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดทำแผนนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเป็นพลเมืองโดยทั่วไป พวกเราควรเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในระดับใหญ่และเล็ก

                 เนื่องในโอกาสวันประชากรโลก ขอให้เรายืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมมนุษยชน และความอยู่ดีมีสุขของเยาวชน และร่วมกับพวกเขาในการทำโลกให้น่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน

แหล่งอ้างอิง


สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร10120

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์