สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กำหนดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 2

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 

2.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

4.ไม่เป็นผู้วิกลจริต  และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา  หรือติดยาเสพติด

5.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาและการค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

ดูรายละเอียดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://www.pit.ac.th/

            ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์