ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2551  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับมหาบัณฑิต

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีลอจิสติกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระดับดุษฎีบัณฑิต

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

รับสมัครถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2551

            ขอทราบข้อมูลรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร  E  ชั้น  4 โทร.0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 205-207  หรือ http://www.msit.mut.ac.th                         

              ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์