ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp33622ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 
อ้างอิงรูปภาพ : http://std.kku.ac.th/4830503191/images/computer_sys2.png
 
 
 
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจและการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงาน เป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์ การประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์รับเข้า (input device) เพื่อรับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ภาย นอกเข้าไปเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล    หรือหน่วยความจำหลัก (main memory) คำสั่งที่เก็บในส่วนความจำหลักจะถูกนำไปตีความ และสั่งทำงานที่หน่วยประมวลผลกลาง ที่เรียกว่า ซีพียู ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำหลัก ผลจากการคำนวณหรือประมวลผลจะนำกลับไปเก็บยังหน่วยความจำหลัก และพร้อมที่จะนำออกแสดงที่อุปกรณืส่งออก (output device) กลับไปสู่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไป ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ซีพียู หน่วยความจำ อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก แยกเป็นดังนี้
 

 

 

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์Cool

 

แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น
3 ขั้นตอน ดังนี้

1.รับข้อมูล (Input) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่องโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก เป็นต้น

2.ประมวลผล จะทำการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยหน่วยประมวลผลที่มีชื่อเรียกว่า ซีพียู (CPU: Central Processing Unit)นั้นเปรียบได้เหมือนป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสมรรถนะของเครื่องจะขึ้นกับความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลสำหรับ ชุดคำสั่งที่ป้อนให้หน่วยประมวลผลนั้นเรียกว่าโปรแกรม ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่บางอย่างเฉพาะเจาะจง

3.แสดงผล เป็นส่วนที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ (แสดงภาพหรือข้อความ)ลำโพง(ส่งเสียง) เป็นต้น อ้างอิงรูปภาพ :  http://www.geocities.com/micro2comed/p11.gif

 

 

 
สรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น

 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการรับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจและการแสดงออกทำงานได้อเนกประสงค์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้ระบบตัวเลข ข้อมูลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เมื่อส่งเข้าเครื่องรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์แล้ว จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลขหมดสามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันนั้น คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา และความสำคัญนี้ได้ทวีมากยิ่งขึ้นในอนาคต คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีบทบาทในทุกวงการอาชีพ เราทุกคนจึงควรติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทันยุคทันสมัยและจะสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ~

 
 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : ขอขอบคุณhttp://501204109104bcom.spaces.live.com/blog/cns!E9957E4602B55166!158.entry

http://web.ku.ac.th 

     - http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p1.htm

     - http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p2.htm

     - http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p3.htm

http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/memory.htm

http://computer.kapook.com/component.php

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/athiga_p/com_p5/com01p04.html

http://www.thaiall.com/assembly/computer.htm

http://iconsult.atspace.com/iDocuments/comfix1.htm

http://www.geocities.com/jukkit/comp.htm

http://school.obec.go.th

http://www.geocities.com/micro2comed/it1.htm

http://www.geocities.com/teach_m02/in_1p1.html

http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/k4/0047/web-stfx/index.html

 
แหล่งอ้างอิงรูปภาพ :

 

http://std.kku.ac.th/4830503191/images/computer_sys2.png

 

http://www.geocities.com/micro2comed/p11.gif

 

 

 

 

 

 
เฮ้ยๆๆๆๆๆ   ไม่มีไรอะ   เม้นเฉยๆ  - - ไปละ บายKiss

นายทำได้ไงงะ

เพื้อนำให้ป่าวนะ

รูปภาพของ pnp31232

ทำดีมาก

 

ไอน้อง

 

ใช้ได้

 

เก่งจิงนะ

 

55555555555555555555555555555555+

การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ขอให้อ้างอิงใต้ข้อความนั้นเลย จะได้ทราบว่าเราไปเอาข้อมูลเหล่านั้นมาจากที่ใด ผู้ที่สนใจจะได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ การอ้างอิงรูปภาพก็เช่นกัน ขอให้ปรัปรุงในครั้งต่อไปนะครับ
จากครูปรีชา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์