ม.ปทุมธานี คัดต่อป.โท-เอก 8 หลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับปริญญาโท

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)

-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2551

ระดับปริญญาเอก

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

-หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.A.)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            ติดต่อสอบถามที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2975-6999 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.ptu.ac.th

            ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์