ม.ปทุมธานี คัดต่อป.โท-เอก 8 หลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับปริญญาโท

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)

-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2551

ระดับปริญญาเอก

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

-หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.A.)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            ติดต่อสอบถามที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2975-6999 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.ptu.ac.th

            ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 378 คน กำลังออนไลน์