ม.เอเชียอาคเนย์ รับสมัครปริญญาโท 3 สาขา

 

                มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 /2551

หลักสูตรที่เปิดรับ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

-สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องศึกษาวิชาแกนวิศวกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2551

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2807-4500 ต่อ 177 , 179

            ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์