การประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

รูปภาพของ supatkul

การประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร 
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งในนามของทีม แต่ละทีมมีสมาชิก 3  คน และต้องประกอบด้วยครู 1 คนและเด็กนักเรียน 2 คน แต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกของหลายทีมได้ แต่ละทีมส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • แต่ละทีมต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดอีบุ๊คก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์  www.tkpark.or.th, www.inetfoundation.or.th, www.thaisafenet.org, www.thaigoodview.com  และส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ หรือที่อยู่ด้านล่าง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำอีบุ๊ค โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผลงานอีบุ๊คที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 หน้า โดยต้องมีที่มาของข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 แห่ง (ระบุในอ้างอิง) และเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นเองไม่น้อยกว่า 30%
 • อีบุ๊คที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างโดยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
 • เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวด ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ระดับประถม และ ระดับมัธยม แต่ละประเภทประกอบด้วย
       - รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (มอบให้โรงเรียน)
                       เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
       - รางวัลที่ 2 โล่จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (มอบให้โรงเรียน)
                       เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
       - รางวัลที่ 3 โล่จากอุทยานการเรียนรู้ TK park (มอบให้โรงเรียน)
                       เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
       - รางวัลชมเชย 2 รางวัล
                       เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • เกณฑ์การตัดสิน
       - ความสวยงามและความน่าสนใจในการนำเสนอ 40 คะแนน
       - เนื้อหา และ การอ้างอิง 40 คะแนน
       - เทคนิค 20 คะแนน
 • กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน
       - เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - 15 ต.ค. 52 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร) และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่  ฝ่ายอบรม ไอที (ส่งใบสมัคร E-Book) อุทยานการเรียนรู้ TK park  เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 โซน D ถ. พระราม1  เขตปทุมวัน 10330
  หรือ ที่อีเมล์ saksri@tkpark.or.th / apiradee@tkpark.or.th
       - ส่งผลงานได้ตั้งแต่เดือน ก.ค. - 30 ต.ค. 2552 วิธีการส่งผลงาน ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD และส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง  ฝ่ายอบรม ไอที (ส่งผลงาน E-Book) อุทยานการเรียนรู้ TK park  เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 โซน D ถ. พระราม1  เขตปทุมวัน 10330
       - คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด เดือน ต.ค. - พ.ย. 2552
       - รับรางวัลที่ ทีเคปาร์ค  ภายในเดือน พ.ย. 2552
       - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอบรม ไอที โทร 02-2574300 ต่อ 432-433

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 94 คน กำลังออนไลน์