ฉลามทะเลลึกใกล้สูญพันธุ์

ฉลามทะเลลึกกำลังถูกคุกคามจากการจับปลาเกินขนาด การจับพวกมันอย่างไม่ตั้งใจ และความนิยมในการบริโภคซุปหูฉลามที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ จนทำให้หลายสปีชีส์อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

นี่คือผลการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ IUCN Shark Specialist Group (SSG) จำนวน 15 คน จาก 13 สถาบันทั่วโลก ของสหภาพนานาชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) ซึ่งจะตีพิมพ์รายงานวิจัยในวารสาร Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems

ทีม SSG ทำการศึกษาฉลามท้องทะเลลึกและปลากระเบนญาติสนิทของมันจำนวน 21 สปีชีส์ แบ่งเป็นฉลาม 17 สปีชีส์ เช่น ฉลามขาว (Great white sharks) ฉลามวาฬ (whale sharks) ฉลามแซลมอน (Salmon shark) ฉลามหางยาว (Thresher shark) เป็นต้น และกระเบนจำนวน 4 สปีชีส์ คือ กระเบนราหู (Manta ray) กระเบนปีศาจหางเงี่ยง (Spinetail devilray) กระเบนปีศาจยักษ์ (Giant devilray) และกระเบนปีศาจแห่งชีลี (Chilean devilray)

การศึกษาพบว่าฉลามจำนวน 10 สปีชีส์อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับแรก คือ Vulnerable ได้แก่ฉลามวาฬ (Whale shark) ฉลามหางยาว (Thresher shark) ฉลามหางยาวผิวน้ำ (Pelagic thresher) ฉลามหางยาวตาโต (Bigeye thresher) ฉลามบาสกิง (Basking shark) ฉลามขาวยักษ์ (Great white shark) ฉลามครีบสั้น (Shortfin mako) ฉลาบครีบยาว (Longfin mako) ฉลามพอร์บีเกิล (Porbeagle shark) และ ฉลามหูขาว (Oceanic whitetip shark)

(บน) ฉลามหัวค้อน (ภาพ Stephen Frink/Corbis) (ล่าง) ฉลามวาฬ (ภาพ www.similanprodive.itgo.com)

ส่วนปลากระเบนมีเพียงสปีชีส์เดียวที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คือ กระเบนปีศาจยักษ์ โดยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับที่สองคือ Endangered

นอกจากนั้น ฉลาม 3 สปีชีส์ คือ ฉลามจระเข้ (Crocodile shark) ฉลามซิลกี (Silky shark) ฉลามสีฟ้า (Blue shark) และปลากระเบน 2 สปีชีส์ คือ กระเบนราหู และ กระเบนปีศาจหางเงี่ยง อยู่ในภาวะใกล้จะถูกคุกคาม (Near Threatened) เพราะมีแนวโน้มว่าพวกมันจะมีจำนวนลดลง

IUCN กำหนดสถานภาพของสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามไว้ในบัญชีแดง (Red List) ไว้ 5 ระดับ คือ

1 สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct)ซึ่งต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของสัตว์ตัวสุดท้าย

2 เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงมากที่สุด (Critically Endangered) หมายถึง สปีชีส์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในปัจจุบัน

3 เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงมาก (Endangered)

หมายถึง สปีชีส์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี้

4 เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) หมายถึงสปีชีส์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในอนาคตข้างหน้า

5 ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) หมายถึงสปีชีส์ที่กำลังจะถูกคุกคามและอาจจะเปลี่ยนสถานภาพเป็น Vulnerable หรือ Endangered ในอนาคต

ทีมนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าภัยคุกคามฉลามทะเลลึกเหล่านี้คือ การล่าฉลามในน่านน้ำสากลเพื่อเอาครีบและเนื้อของพวกมัน รวมทั้งการจับพวกมันได้อย่างไม่ตั้งใจจากเรือล่าปลาทูน่าและปลาดาบด้วย

(บน) ฉลามพอร์บีเกิล (ภาพ www.worldshark.com) (ล่าง) กระเบนปิศาจยักษ์ (ภาพ Maurico Wurtz)

การจับฉลามส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายบังคับและไม่สามารถรักษาประชากรของพวกมันไว้ได้อย่างยั่งยืน ความต้องการบริโภค "ซุปหูฉลาม" ซึ่งทำจากกระดูกอ่อนของส่วนครีบที่มากขึ้นจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างรวดเร็วทำให้บ่อยครั้งชาวประมงจำนวนมากมักจะตัดเอาเฉพาะครีบของฉลาม และโยนตัวมันลงทะเลไป

"ฉลามพอร์บีเกิล ฉลามครีบสั้น เป็นเป้าหมายเพื่อเอาครีบและเนื้อ ส่วนสปีชีส์อื่น เช่น ฉลามสีฟ้าน่าจะเป็นครีบของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเรากำลังเห็นฉลามสีฟ้าอยู่บนบก" ซอนจา ฟอร์ดแฮม รองประธาน SSG และผู้ร่วมเขียนรายงานวิจัย บอก

ดร.นิโคลัส ดัลวี จากมหาวิทยาลัย ไซมอน เฟรเซอร์ แคนาดา ประธาน SSG และผู้นำเขียนรายงานวิจัยฉบับนี้ กล่าวว่า ฉลามและกระเบนนั้นมีสภาวะไม่มั่นคงอย่างยิ่งจากการจับปลาเกินขนาดหรือมากเกินไป ทั้งนี้ เพราะแนวโน้มของพวกมันใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเติบโตพอที่ผสมพันธุ์ได้และมีลูกครั้งละไม่กี่ตัวอีกด้วย

เขาเสนอแนวทางการแก้ไขว่า ผู้บริหารด้านการประมงและเจ้าหน้าที่ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติต้องมีหน้าที่อย่างแท้จริงในการทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้น โดยการหยุดยั้งและนำความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมา และประกันว่าการใช้ประโยชน์จากฉลามและกระเบนมีความยั่งยืน

"เรากำลังสูญเสียสปีชีส์ต่างๆ ในอัตราที่มากกว่าการสูญพันธุ์ในประวัติศาสตร์ 10-100 เท่า มนุษย์กำลังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาสมุทรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆ ในมหาสมุทรจำนวนมหาศาล โดยเฉาะอย่างยิ่งฉลามกำลังถูกคุกคาม แต่มันจะต้องไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยการสนับสนุนจากสาธารณะอย่างเพียงพอและผลจากเจตจำนงทางการเมือง เราสามารถพลิกสถานการณ์ได้" เขากล่าว

ทีม SSG เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่อรัฐบาลต่างๆ หลายประการ ได้แก่ การสร้างข้อจำกัดและมาตรการบังคับใช้ในการจับฉลามและกระเบนบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ สร้างหลักประกันว่าการตัดครีบฉลามโดยทิ้งซากของมันจะต้องไม่มีอีกต่อไป ปรับปรุงระบบติดตามการประมงที่จับฉลามและกระเบน ลงทุนวิจัยฉลามและกระเบนและประเมินประชากรของพวกมัน ลดการจับฉลามและกระเบนอย่างไม่ตั้งใจให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่างๆ ในการอนุรักษ์พวกมัน

ฉลามมีมากกว่า 360 สปีชีส์ ในแต่ละปีชาวประมงจับพวกมันประมาณ 100 ล้านตัว ฉลามบางสปีชีส์มีจำนวนลดลงถึง 99% ในทะเลบางแห่ง

ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าชาวประมงจำนวนมากมีทัศนคติแบบดั้งเดิมซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าฉลามและกระเบนจะฟื้นคืนสภาพจากการจับพวกมัน ทว่า ปัจจุบันมีหลักฐานมากขึ้นว่าพวกมันมีจำนวนลดลงและยังมีภัยคุกคามมากขึ้นอีกด้วย กระนั้นก็ตาม ยังไม่มีการจำกัดการล่าในระดับนานาชาติในปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ IUCN เตรียมจะขึ้นบัญชีฉลาม 9 สปีชีส์ในบัญชีแดง ซึ่งมีฉลามหัวค้อน (Scalloped Hammerhead) รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้ฉลามถูกขึ้นบัญชีแดงเป็นจำนวนมากถึง 126 สปีชีส์

สร้างโดย: 
นางสาว สิรินทิพย์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์