ม.เชียงใหม่ รับนักศึกษา ป.โท-ป.บัณฑิต

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับปริญญาโท

-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

-สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

-สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ภาคปรกติ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551

-สาขาวิชาสตรีศึกษา (ภาคปรกติ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551

-สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

-สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-สาขาวิชาการออกแบบสื่อ  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ โทร.0-5394-2825, 0-5394-2816 หรือเว็บไซต์ http://www.arc.cmu.ac.th

             ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์