มารยาทในการรับประทานอาหาร(มารยาททั่วไป,มารยาทการรับประทานอาหารแบบบุพเฟ่ย์,มารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป)

มารยาทในการรับประทานอาหาร

 

ที่มาของภาพ   www.narak.com/webboard/show.php?No=226978

 มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใส หรืออาจตำหนี ดังนั้น เราควรฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะนอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติในครอบครัวแล้ว เรายังใช้อาหารเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ดำเนินงานทางธุรกิจ หรือเข้าสังคมกับผู้อื่น การมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารตามหลักสากล จะช่วยให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                ๑ มารยาททั่วไปในการรับประทานอาหารตามหลักสากล

        ในการรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น ควรจะปฏิบัติตนดังนี้

๑.      ไม่ทำเสียงดังในขณะรับประทาน

๒.    อาหารแต่ละคำควรตักให้เล็ก และไม่เลือกเฉพาะอาหารที่ชอบ

๓.    ไม่ควรตำหนิรสชาติของอาหาร ควรรับประทานอาหารทุกชนิดที่วางอยู่บนโต๊ะอาหาร

๔.    ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินควร

๕.    ควรเลือกเรื่องที่จะนำมาสนทนากับผู้รับประทานอาหารทุกครั้ง ไม่ควรตำหนิหรือว่ากล่าวสมาชิกในครอบครัวขณะรับประทานอาหาร

๖.     ควรนั่งตัวตรง ไม่นำแขนขึ้นมาวางบนโต๊ะ และไม่ก้มศีรษะลงไปรับประทานอาหารจากจานเข้าปาก

๗.    ไม่กระดิกเท้า หรือเคาะโต๊ะเป็นการทำความรำคาญให้แก่ผู้อื่น

๘.    ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง

๙.     ถ้ามีอาหารมาเสิร์ฟในชามที่มีฝาปิด ให้เปิดฝาลงไว้ในจาน ถ้าอุปกรณ์ใดที่ใช้ไม่เป็น ให้สังเกตผู้ที่นั่งด้านข้างแล้วทำตาม

๑๐.  ไม่รับประทานอาหารมูมมาม หรือทำอาหารหกเลอะเทอะ

 

ที่มาของภาพ   www.fwdder.com/topic/115878

๒ มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

        การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นการรับประทานอาหารโดยให้ผู้รับประทานช่วยเหลือตนเอง มีการนำอาหารหลากหลายชนิดมาจัดวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้ผู้รับประทานเลือกตักอาหารตามความพอใจ ขณะที่รับประทานอาหารอาจมีการสังสรรค์ เพื่อทำให้ประหยัดเวลาก็ได้

        ในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ควรปฏิบัติดังนี้

         ๑. ควรลุกไปตักอาหารเอง  โดยยืนต่อแถวและอย่าให้เป็นภาระของผู้อื่น ไม่หยิบอาหาร ช้อนส้อม หรือตักอาหารแจกผู้อื่น แต่ละคนต้องช่วยเหลือตนเอง

๑.      ไม่พูดคุยขณะที่ตักอาหาร รีบตักอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ตักอาหารบ้าง

๒.    อย่าตักอาหารให้ล้นจาน

๓.    ตักอาหารเป็นอย่าง ๆ อย่าวางสุมทับกัน ถ้าของเป็นชิ้นควรหยิบเพียงหนึ่งชิ้น จะหยิบเกินกว่าหนึ่งก็ต่อเมื่อผู้อื่นได้ครบแล้ว

๔.    อาหารที่ตักมาต้องรับประทานให้หมด ถ้าไม่พอสามารถลุกเติมได้

๕.    เมื่อรับประทานเสร็จต้องเขี่ยเศษอาหารในจาน และรวบช้อนส้อมให้เรียบร้อย

๖.     กระดาษเช็ดมือไม่ควรใส่ในจานอาหาร  เพราะจะทำให้ปลิว เก็บลำบาก ควรใช้จานวางทับไว้

๗.    ถ้ามีการกำหนดให้เอาจานอาหารวางไว้ที่ใด เมื่อรับประทานเสร็จแล้วควรปฏิบัติตาม

๘.    อย่าตักอาหารเผื่อผู้อื่น

๙.     อาหารหวาน ควรตักเมื่อรับประทานอาคารคาวเสร็จแล้ว

๑๐.  ไม่เบียดหรือแซงผู้อื่น ไม่ยื่นมือไปตักอาหารข้ามมือหรือแขน  ควรคอยจังหวะให้ผู้อื่นตักเสร็จเสียก่อน  แม้ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบก็ตาม

 

ที่มาของภาพ www.fwdder.com/topic/115878

3.มารยาทในการรับประทานอาหารแบบยุโรป

        โดยทั่วไปการรับประทานอาหารแบบยุโรป มี ๒ แบบ คือ แบบอเมริกัน ซึ่งจะรับประทานอาหารจากส้อมด้วยมือขวา โดยยกปลายส้อมขึ้นข้างบน ใช้ส้อมตักอาหาร และวางมีดไว้ริมจานเมื่อไม่ใช้ส่วนแบบยุโรป จะรับประทานอาหารจากส้อมด้วยมือซ้าย ปลายส้อมคว่ำลง และถือมีดไว้ด้วยมือขวา

        การรับประทานอาหารแบบยุโรป จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ วางอยู่บนโต๊ะอาหาร ควรหยิบใช้ให้ถูกต้องดังนี้

๑)     การใช้ผ้าเช็ดปาก ควรปฏิบัติดังนี้

๑.      หยิบผ้าเช็ดปากคลี่แล้ววางบนตัก

๒.    ใช้เพื่อซับอาหารที่ติดปาก ไม่ควรใช้เช็ดลิปสติกออก

๓.    ถ้าผ้าตกระหว่างรับประทานอาหาร ให้พยายามหยิบโดยไม่รบกวนผู้อื่น

๔.    ถ้าไม่จำเป็นต้องลุกออกไปไหนชั่วขณะ  ให้วางไว้ที่เก้าอี้

๕.    ผ้าที่ใช้แล้วไม่ต้องพับ ถ้าเลิกรับประทานให้วางผ้าไว้บนโต๊ะด้านซ้ายมือ

๒)   การใช้ช้อน  ส้อม มีด และแก้วน้ำ ควรปฏิบัติดังนี้

๑.      ใช้ช้อน มีด ด้วยมือขวา ส้อมใช้มือซ้าย

๒.    ใช้ช้อนตักซุปออกจากตัวและรับประทานด้านข้างช้อน

๓.    ไม่ใช้มีดตักหรือจิ้มอาหารเข้าปาก

๔.    แก้วน้ำให้หยิบด้านขวามือ

๕.    ช้อน ส้อม มีด เมื่อเลิกใช้แล้วอย่าวางบนโต๊ะ  ให้วางบนจานรองหรือบนจานอาคารคาวแทน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 165 คน กำลังออนไลน์