ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

รูปภาพของ pch6894

 ผู้จัดทำโครงงาน

1.นายประเสริฐศักดิ์     แก้วสง่า       เลขที่ 16

2.นายวรพล              จันทวาลย์     เลขที่ 4

3.นายกิติศักดิ์            อบมาลี        เลขที่ 13

4.นางสาวกมลวรรณ    รัตนะ          เลขที่ 27

5.นางสาวกมลวรรณ    บุญเต็ม        เลขที่ 28

6.นางสาวพรพรรณ      แผ่วตะคุ     เลขที่ 29

7.นางสาวกฤติกา        ทะลิ           เลขที่ 31

8.นางสาวเกวลี          จิตปัญโญ     เลขที่ 32

9.นางสาวมยุรา         อุปจักร์         เลขที่ 44

 

โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 พุทธศักราชที่จัดทำ  2552

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์