ภาษาล้านนา

รูปภาพของ t32supit

ตัวหนังสือธรรมล้านนา

            มีพยัญชนะ ๔๒ ตัว คือ      ก  ข  ค   ฅ  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  ป  ผ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ  อัง

            มีสระลอย ๘ ตัว คือ      อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ

            สระมี ๒๘ ตัว คือ      ะ  า    ิ    ี    ึ   ื  ุ   ู  เ - ะ    เ -   แ - ะ    แ -  โ - ะ    โ-    ไ-    เ - า    -ำ    เ - าะ   -อ    -ัวะ  -ัว    เ - อะ     เ - อ    เ - ียะ    เ  - ีย       เ - ีอะ     เ - ื อ

            วรรณยุกต์ ประกอบด้วย     ไม้หันอากาศ ไม้เอก ไม้โท ไม้ไต่คู้ ไม้การันต์ และไม้ยมก

อักษรล้านนา
อักษรธรรมล้านนาแบ่งออกเป็น 3 หมู่ ตามพื้นเสียง ดังนี้

  • ก. อักษรสูงพื้นเสียงเป็นระดับเสียงวรรณยุกต์จัตวา มี 22 ตัว คือ
  • ข. อักษรกลาง พื้นเสียงเป็นระดับเสียงวรรณยุกต์สามัญ มี 4 ตัว คือ
  • ค. อักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรี มี 23 ตัว คือ
  • ง.สระต่าง ๆ ในระบบการเขียนอักษรล้านนามีรายการดังต่อไปนี้

แหล่งอ้างอิง www.lannaworld.com วันที่ 18 ต.ค.2551 

สร้างโดย: 
ครูสุพิศ บุญเจริญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์