Carbon Credit

รูปภาพของ sss27400

       การซื้อขาย Carbon Credit

         การซื้อขาย Carbon Credit มีความสับสน ยุ่งยากมากขึ้น

ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกส่งอิทธิพลโดยตรงกับตลาดคาร์บอน เพราะสิ่งที่อันตรายคือการล้มของธนาคารที่ออก
ผู้พัฒนาโครงการจะหาเงินอาจจะหาเงินกู้ได้ยากขึ้น และกองทุนคาร์บอนอาจจะกำลังดิ้นรนในการเพิ่มทุน แต่นโยบาย
การผลักดันตลาดคาร์บอนจะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ดีกว่านโยบายอื่นๆ

อย่างไรก็ตามการล่มสลายของวาณิชธนกิจ Lehman Brothers และ Bear Stearns
และข่าวลือเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินต่างๆ ส่งผลในวงกว้างต่อความน่าเชื่อถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ผิดพลาดในกระบวนการทำงานต่างๆ ทำให้การเจรจาต่อรองมีความระมัดระวังมากขึ้น

       Primary market

วิธีที่ปฏิบัติกันมาแต่เดิมคือ การเก็บจำนวนคาร์บอนเครดิตไว้กับบุคคลที่ 3 ที่เรียกว่า “Escrow”
โดยให้สัญญาผูกพันและเงื่อนไขตามแต่จะตกลงกันรวมถึงการวางเงินมัดจำ โดยเงินมัดจำนั้นควรเป็นจำนวน
ที่สูงพอที่จะครอบคลุมราคาคาร์บอนเครดิตที่ฝากไว้ เพราะการจัดเก็บคาร์บอนเครดิตไว้กับบุคคลที่ 3ทำให้
ผู้อื่นไม่ทราบจำนวนคาร์บอนที่แท้จริงที่จนกว่าจะเจอกรณีที่ตัว escrow ล้มละลายเอง ทรัพย์สินถึงจะถูก
เปิดเผยและทราบถึงจำนวนคาร์บอนเครดิตที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถทราบได้จาก serial no.
 ที่บ่งบอกแหล่งของที่มา

       Secondary Market

จากการล้มละลายของสถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อในจำนวนที่มากและมีความเสี่ยงสูง โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่ชัดเจน อีกทั้งผู้ปล่อยกู้ไม่ได้หาผู้ค้ำประกันที่มีหลักทรัพย์เพียงพอ จึงทำให้สถาบันการเงินล้มละลายโดยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการตรวจสอบความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย หลักเกณฑ์
ที่นิยมในการที่จะทำให้ความเสี่ยงเป็นกลางคือ การใช้สัญญาและข้อตกลงในการดูแลเครดิต

       สรุป

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้สร้างความกดดันให้กับตลาด Primary และ Secondary ทำให้
กระบวนการซื้อขายใช้เวลานานขึ้น เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องประเมินความเสี่ยงซ้ำในสภาพการเงินแบบใหม่ ความเสี่ยง
จากการไม่สามารถชำระหนี้ได้ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญโดยเฉพาะกับตลาด Primary ซึ่งต้องดำเนินการ
ตามแบบแผนที่ถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่มีฐานะการเงินไม่มั่นคง ตลาดแลกเปลี่ยนมีกำไรจากความไม่แน่นอนของตลาด
 Secondary ในขณะที่ความต้องการซื้อของทั้งสองตลาดมีเพิ่มขึ้น แต่การที่จะทำให้ความเสี่ยงลดลงคือ
 ต้องเพิ่มการรับประกันมากขึ้น

รูปภาพของ ssspoonsak

ดีทีเดียว ขออีกนิด การอ้างอิงที่มา ต้องอ้างอิงทุกหน้า

ส่งประกวด ต้องสร้างให้มากกว่า 20 node พร้อมลิ้งค์ด้วย

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์