ห้องเรียน ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปภาพของ silavacharee

 สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม. 4 ที่รักทุกคน 

         ในเทอมนี้เราจะเรียนในสาระประวัติศาสตร์ไทย 1 สำหรับนักเรียนชั้นม. 4 โดยเนื้อหาจะครอบคลุมในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้คือ

       1.  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

       2.  วิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

       3.  ความเป็นมาของชนชาติไทย  และอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

       4.  พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

   การส่งงาน

  ส่งงานครั้งที่ 1  ในภายในวันที่  2 สิงหาคม 2552 เวลา 23.00 น

  ส่งงานครั้งที่ 2  

  ส่งงานครั้งที่ 3 

 

รูปภาพของ sila15984

http://www.thaigoodview.com/node/33463

นาย วาทิตย์ หมื่นปทุม ม.4/1 เลขที่15

ทำงานมาส่งแล้ว

นางสาวมัชฌิมา โพธาราม ส่งงานแล้วค่ะ ที่

http://www.thaigoodview.com/node/31857

ขอบคุณค่ะ

ส่งงานใหม่ค่ะอาจารย์

อันนี้หนูแก้แล้วนะค่ะ

กรุณาตรวจด้วย

 http://www.thaigoodview.com/node/33459

นางสาว ชไมพร ทัศนีย์ ม.4/3 เลขที่ 14

ส่ง งานคับ "อาจารย์"

ผมทำใหม่หมดทั้งหน้า แล้วคับ

นาย ปัญญา เลขกลาง ม.4/2 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/36720

ส่งงานครับอาจารย์

 

นายอนุชิติ  เจริญสุข   ม.4/4

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/34109/edit

ส่งงานค่ะอาจารย์

น.ส.นิศารัตน์  ไชยโย  ม.4/4  เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/36170

อาจารย์ค่ะกรุณาตรวจงานของหนูด้วยคะ  นานแล้วนะคะ

มาส่งงานค่ะ

นางสาว อรวี  พานทอง  4/2 

ตามลิงค์นี้เลยค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/30550

อาจารย์คะ แก้ไขงานแล้วนะคะhttp://www.thaigoodview.com/node/36115

นางสาวลลิตา ไพรสิงห์ 4/1 เลขที่ 20

แก้ไขงานแล้วนะคะ http://www.thaigoodview.com/node/36115

นางสาวลลิตา ไพรสิงห์ 4/1 เลขที่ 20

ส่งงานแล้วค่ะ

รูปภาพของ silavacharee

   Frown  ส่งงานที่ไหน ไม่บอกมาแล้วจะตรวจได้อย่างไร

http://www.thaigoodview.com/node/31024

แก้ใหม่แล้วครับมาดูด้วย

นาย วรปรัชญ์ ตั้งไพศาลกิจ

ม.4/1 เลขที่3

สวัสดีครับ" อาจารย์"

ผม นาย ปัญญา  เลขกลาง ม.4/2 เลขที่ 22

แก่ทุกอย่าง "ดี" สุดแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/33865

สวัดครับคุณครู

ผมนาย กิรเกียรติ  ปรีดาไชยกุล

 ชั้น ม.4/2 เลขที่ 26     <ป๋าเบสท์>

ได้มาส่งงานแล้วน้าครับตามลิงค์ด้านล้างเลย

http://www.thaigoodview.com/node/30263

สวัสดีครับคุณครูที่เครพ

กะผม นาย วรวัช นพคุณ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 10

มาส่งงานตาม ลิงค์ ต่อไปนี้ขอรับ

http://www.thaigoodview.com/node/28042

ขอขอบพระคุณครับ

http://www.thaigoodview.com/node/31226

กระผมนาย ธนา นิพัทธมานนท์

  ม.4/1 เลขที่ 14   

มา ส่ง งาน ตาม ลิ้ง ข้าง บนนี้ครับKiss

อาจารย์หนูส่งงานแล้วนะคะ

จาก นางสาวจอมเพี้ยน ( จารุ  พงษ์สุพรรณ )

ม.4/2 เลขที่7 ณ จ๊ะ

http://www.thaigoodview.com/node/34914

 

Coolhttp://www.thaigoodview.com/node/31024

แก้ใหม่แล้วครับมาดูด้วย

นาย วรปรัชญ์ ตั้งไพศาลกิจ

ม.4/1 เลขที่3Frown

http://www.thaigoodview.com/node/34877

จารย์ ส่ง งาน ตาม นี่

ผม ว่า ที่ นาย ร้อย<พวงมาลัย>

นาย นพดล โฉมมิ  ม.4/1 เลขที่ 25

Frown

ส่งงานแล้วนะค่ะ อาจารย์

พรรณชิตา 4/3 เลขที่ 8

นางสาวปภัสนันท์  อาชญาทา ม.4/1 เลขที่ 22

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/34376

นางสาว วราภรณ์ เนตนี ม. 4/1 เลขที่ 6
หนูส่งงานแล้วนะคะอาจารย์ เนื่องจากว่าหนูจำรหัสผ่านไม่ได้
จึงทำให้การส่งงานล่าช้าและเกิดข้อขัดข้องในการสมัครสมาชิกใหม่
จึงขออภัยอาจารย์มา ณ ที่นี้ และรบกวนอาจารย์ช่วยพิจารณางานไว้ด้วยค่ะ
ถ้าผิดพลาดประการใดขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ

ส่งงานแล้วนะคับ อาจารย์

ชาติชาย 4/3 เลขที่ 19

อาจารย์ หนูมาส่งงานแล้ว

ช่วยตรวจให้ด้วยนะ

นาย ธนมินทร์ สวัสดิ์วงษ์ ม.4/2 เลขที่ 21

 

 http://www.thaigoodview.com/node/34142

 

สวัสดีครับ "อาจารย์"

ผม นาย ปัญญา เลขกลาง ม4/2 เลขที่ 22  16045 คับ

http://www.thaigoodview.com/node/33865

นางสาว ศิรพร  เหมือนศรีชัย ม.4/3 เลขที่ 2

ส่งงานแล้วค่า

 

 http://www.thaigoodview.com/node/33623

นางสาว  จิราภรณ์   ประทุมทอง  ม.4/3   เลขที่23

Z (แก้งานค่ะ)

http://www.thaigoodview.com/node/33491

รูปภาพของ silaa17283

น.ส.มุฑิตา นิลสมัย ม.4/4 เลขที่ 20

 

http://www.thaigoodview.com/node/33471

นางสาว ชไมพร ทัศนีย์ ส่งงานแล้วค่ะ

กรุณาตรวจด้วยค่ะ Smile

http://www.thaigoodview.com/node/33459

Coolhttp://www.thaigoodview.com/node/31024

แก้ใหม่แล้วครับมาดูด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์