คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp5482

คอมพิวเตอร์มีกี่ยุค

ยุคของคอมพิวเตอร์
1.ยุคที่หนึ่ง (พ.ศ. 2489 - 2499) สุญญากาศ
คอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้ใช้หลอดสุญญากาศเป็นอุปกรณ์สำคัญ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ภาษาที่ใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานต้องใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขฐานสอง ทำให้ใช้งานลำบาก ยากต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ เช่น MARK I , ENIAC และ UNIVAC เป็นต้น

2.ยุคที่สอง (พ.ศ. 2500 - 2506) ทรานซิสเตอร์
ได้นำทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ ทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคที่สองนี้มีขนาดเล็กลงมาก ไม่ต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก ทำให้ไม่เปลืองกระแสไฟฟ้า ความเร็วและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้คำย่อมาเป็นคำสั่งแทนภาษาเครื่อง ทำให้การเขียนโปรแกรมสั่งงานสะดวกขึ้น และต่อมาก็ได้มีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ภาษาฟอร์แทรน และภาษาโคบอล เป็นต้น

3.ยุคที่สาม (พ.ศ. 2507 - 2522) วงจรรวม IC
 ยุคที่สามของคอมพิวเตอร์เริ่มต้นเมื่อมีการพัฒนาวงจรไอซี ( integrated circuit หรือ IC) ซึ่งเป็นการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากลงบน แผ่นซิลิกกอนเล็ก ๆ สามารถบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายร้อยวงจร ไอซีจึงเข้ามาทำหน้าที่แทนทรานซิสเตอร์ ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็กกระทัดรัด แต่มีความเร็วในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นราคาถูก เนื่องจากมีการผลิตเป็นจำนวนมาก


4.ยุคที่สี่ (พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน) ไมโครโปรเซสเซอร์
   จากไอซี ได้มีการพัฒนาแอลเอสไอซี (LSIC large - scale integrated circuit) ทำให้สามารถบรรจุวงจรทรานซิสเตอร์จำนวนพันตัวบนแผ่นซิลิกอน และต่อมาสามารถเพิ่มปริมาณวงจรหลายหมื่นวงจรบนแผ่นซิลิกอนขนาดเท่าเดิมเรียกว่า วีแอลเอสไอซี (VLSIC ย่อมาจาก very large - scale integrated circuit ) ทำให้สามารถลดขนาดของคอมพิวเตอร์ให้เล็กลง

ปัจจุบันแนวการพัฒนาคอมพิวเตอร์จะเป็นไปในทางที่จะให้คอมพิวเตอร์มีเชาว์ปัญญาคล้ายมนุษย์ สามารถตัดสินใจโดยเลียนแบบ การใช้เหตุผลของมนุษย์ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น เช่น สามารถรับการสั่งงานจากเสียงพูดหรือลายมือเขียนได้ ที่เรียกว่า " ปัญญาประดิษฐ์" (artificial intelligence หรือ AI)
ยุคที่ 5 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า ไมโครโปรเซสเซอร์
   เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจากวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรปกำลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง

อ้างอิงจาก http://www.wt.ac.th/~saowaluck/com%20b.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์