ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) ชั้นม.3

รูปภาพของ ssspoonsak

ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)  ชั้นม.3

 

          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  ชุด  ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) ครั้งนี้  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่จัดทำขึ้นเพราะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร ์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความจำมาก  เมื่อจัดทำการเรียนการสอนตามวิธีปกตินักเรียนจึงไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนเท่าที่ควร  ผู้จัดทำจึงได้คิดหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และสร้างทัศนคติต่อการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ได้อย่างสนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ  จึงได้เกิดเป็นสื่อการเรียนมัลติมีเดียชุดนี้ขึ้นมา  ทางผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) บ้างไม่มากก็น้อย

          อย่างไรก็ตามการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้   ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด  หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำ  ติ  ชม  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในสื่อชุดต่อ ๆ ไป

         
นายธนากร  นาคโคตร
ครูอัตราจ้างสอน  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083

สร้างโดย: 
ครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์