ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) ชั้นม.3

รูปภาพของ ssspoonsak

ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)  ชั้นม.3

 

          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  ชุด  ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) ครั้งนี้  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่จัดทำขึ้นเพราะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร ์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความจำมาก  เมื่อจัดทำการเรียนการสอนตามวิธีปกตินักเรียนจึงไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนเท่าที่ควร  ผู้จัดทำจึงได้คิดหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และสร้างทัศนคติต่อการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ได้อย่างสนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ  จึงได้เกิดเป็นสื่อการเรียนมัลติมีเดียชุดนี้ขึ้นมา  ทางผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีประโยชน์ในการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ (โลกของเรา) บ้างไม่มากก็น้อย

          อย่างไรก็ตามการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้   ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด  หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำ  ติ  ชม  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในสื่อชุดต่อ ๆ ไป

         
นายธนากร  นาคโคตร
ครูอัตราจ้างสอน  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083

สร้างโดย: 
ครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 485 คน กำลังออนไลน์