ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม-การคิด

          สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การออม และการวางแผนทางการเงินสำหรับเยาวชนในช่วงปิดเทอม ดังนี้
          1.หลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นเยาว์”  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการการออมและการลงทุนจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง เปิดรับสมัคร 3 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่นที่ 46 (29 เม.ย. - 1 พ.ค. 51) อบรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) กรุงเทพฯ รุ่นที่ 47 (7 - 9 พ.ค. 51) อบรมที่มหาวิทยาลัยพายัพ (วิทยาเขตแม่คาว) จ.เชียงใหม่  และ รุ่นที่ 48 (7 - 9 พ.ค. 51) อบรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
          2.หลักสูตร “Critical Thinking Skills”  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้และฝึกวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาการแก้ปัญหาและตัดสินใจ รวมถึงประเมินสถานการณ์ และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปิดรับสมัครรุ่นเดียวเท่านั้น อบรมระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค. 51 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) กรุงเทพฯ 
          ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 300 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยผู้ที่เข้าอบรมครบ 80% ของเวลาทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการอบรมจากสถาบันฯ
          เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 มี.ค.นี้  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร.0-2229-2222 หรือดูที่เว็บไซต์ www.tsi-thailand.org

          ข้อมูลจากทีมข่าว "การศึกษาวันนี้" www.elearneasy.com

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104080 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์