โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

รูปภาพของ ssspoonsak

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง
"โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก" 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

เรียนผู้เข้าใช้บทเรียน

          บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง "โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เป็นสารนิพนธ์ ของนางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม นิสิตปริญญาโท  เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กำลังอยู่ในขั้นทดลอง ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน เหมือนกับอีกหลายสื่อที่ผ่านมา จึงได้ลองนำขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยและครุอาจารย์ทั้งหลายได้ใช้งาน ช่วย mail ส่งข้อคิดเห็น ปรับปรุง แก้ไข เพราะจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กๆ ของไทยเรา

            อนึ่ง  ห้ามทำการคัดลอก เผยแพร่ งานชิ้นนี้อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นลิขสิทธิ์อันชอบธรรมของนางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม หากผู้ใดละเมิด จะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด

วันใดที่งานนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจะขอมอบให้เด็ก ๆ ได้ใช้แน่นอน โดยเฉพาะเด็กที่ห่างไกล

สำหรับการ Log In เพื่อระบุผู้เรียน

Username:  poonsak

Password:  thaigoodview

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

สร้างโดย: 
นางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม นิสิตปริญญาโท เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์