ศิลปะสื่อประสม (Mixed Media Art)

Coolศิลปะสื่อประสม (Mixed Media Art)Cool


คำว่า "ศิลปะสื่อประสม หรื่อ ศิลปะสื่อผสม"  หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขวงมาผสมผสานทำให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง

วัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อประสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุจากพืช สัตว์ และแร่  วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น

ผลงานศิลปะสื่อประสมของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

              

 

Tongue outติดตามวันต่อไปนะครับYell

จากครูเผด็จ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 320 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • AAmiita
  • supatkul