แผนการสอนฟิสิกส์

แผนการสอนฟิสิกส์
โดย อาจารย์ปราณี ช้างแก้ว หมวดวิชาฟิสิกส์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

 

1. แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

2. แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

3. แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไปในสนามแม่เหล็ก

4. ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์ และกระแสในวงจรกระแสสลับ

5. การเกิดภาพจากกระจกโค้งเว้า กระจกโค้งนูน

6. การชนของวัตถุในแนวตรง

7. การต่อตัวความต้านทาน

8. การต่อตัวต้านทานแบบขนาน

9. การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม

10. การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป

11. การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

12. การผสมแสงสี

13. คลื่นและลักษณะของคลื่น

14. ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

15. ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ

16. สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น

17. สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น

เป็นแนวคิดที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เนื่องจากผมก็สอนวิชาฟิสิกส์ ด้วย

ดีมากเลยค่ะ ขอยืมไปใช้นะค่ะ ทุ่นแรงมาก ๆ เลยค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul