นกสัตวา โดยกลุ่มสาลิกา*-*

รูปภาพของ pch5299

นกในวรรณกรรมของสุนทรภู่ (22่): นกสัตวา
ข้อความ :


ฝูงสร้อยร้าบ้าระบุ่นนกขุนแผน
กระเหว่ากระแวนสัตวากระทาขัน

http://board.dserver.org/n/naturegates/00000212.html

แหล่งที่มา  http://board.dserver.org/n/naturegates/00000212.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้