แฉอุดมศึกษา-ขายปริญญาเป็นธุรกิจ [2 มิ.ย.51]

รูปภาพของ ssspoonsak

แฉอุดมศึกษา-ขายปริญญาเป็นธุรกิจ 
ข่าววันที่ 2 มิถุนายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ
 
 มหาวิทยาลัยไทย ใกล้ตายแล้วกับการให้ “คำตอบ”หรือ “ทางเลือก” แก่สังคม เผยส่วนใหญ่กำลังติดกับดักหลักสูตรตลาด แข่งกันจัดอันดับคุณภาพจอมปลอม จี้ สกอ.เร่งปฏิรูปใหม่15 ปี ต้องดีกว่า

           จากการสัมมนาเรื่องวิพากษ์การอุดมศึกษาไทย รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิชาการ องค์กรเอกชน ได้ข้อสรุปตรงกันว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน 170 กว่าแห่ง ส่วนมากมุ่งเข้าสู่ธุรกิจอุดมศึกษา มีการขายปริญญาบัตร เปิดหลักสูตรจำนวนมาก การถ่ายทอดความรู้แบบสำเร็จรูปตามแบบตะวันตก และพบว่ามหาวิทยาลัยจำนวนมากใกล้ตายแล้ว กับการให้คำตอบหรือทางเลือกกับสังคม         

               อย่างไรก็ตามจุดแข็งของการอุดมศึกษาไทยคือ การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคซึ่งเป็นศูนย์รวมระหว่างวิทยากรตะวันตกและตะวันออก ซึ่งขณะนี้วิทยาการตะวันออกได้รับการยอมรับมากขึ้น อาทิ คุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวตะวันตก และเข้ามาศึกษาหาความรู้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า จริตและนิสัยของคนไทยนั้น เป็นคนไม่สู้งานหนักไม่ค่อยมีวินัย ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ขยัน แต่คนไทยมี น้ำใจ เอื้อเฟื้อ ชอบให้บริการ ดังนั้นหลักสูตรที่กับคนไทยคือ อุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ปรัชญา ศาสนา พลังงานทดแทน เป็นต้น

         รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันถึงปัญหาของสถาบันอุดมศึกษาไทยว่า มหาวิทยาลัยไทยก้าวเข้าสู่กับดักทางธุรกิจการศึกษา ซึ่งอยู่ในสถานการณ์วิกฤติมากขึ้น มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในมหาวิยาลัย ทั้งสภามหาวิทยาลัยก็ยังเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยเอง ขาดเอกภาพระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 170 กว่าแห่ง

               สำหรับทางออกคือ มหาวิทยาลัยไทยต้องก้าวให้หลุดพ้นจากกับดักของการแข่งขัน การจัดอันดับและวิทยาการทุนนิยม และการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่อาจจะช้าเกินไป โดยจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทมุ่งเน้นการปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างรีบด่วน ซึ่งเรื่องนี้นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ กกอ. รับว่าจะไปสานต่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันให้แนวคิดที่เห็นร่วมกันนี้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม โดยเห็นว่า สกอ. และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ควรเป็นหัวเรือใหญ่สานต่องานนี้ต่อไป
 
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=15219

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์