รายงานพิเศษ// วชช.สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ [3 มิ.ย.51]

รูปภาพของ ssspoonsak

รายงานพิเศษ// วชช.สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้
ข่าววันที่ 3 มิถุนายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ
รายงานพิเศษ // มณีรัตน์ ศิริปัญจนะ

 

 

  วชช.สร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้...      
                นับแต่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปะทุขึ้นเมื่อปี 2547

ส่งผลกระทบในทางลบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สำคัญคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ ซบเซามาตลอด 5 ปีเต็ม จึงทำให้ประชาชนว่างงานกันมากขึ้น                               

                ...ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนก็ไม่ได้ละเลย ทุกฝ่ายต่างร่วมกันแก้ไขเพื่อให้เกิดความสงบ และเศรษฐกิจของชาวบ้านกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ดังจะเห็นได้จากวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายทั้งระยะสั้น และอนุปริญญา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน นำไปสร้างรายได้แก่ครอบครัว

                นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้อำนวยการ วชช.นราธิวาส เล่าให้ฟังถึงภารกิจสำคัญของ วชช.ที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ว่า ขณะนี้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง ไม่เพียงแต่ วชช. ต่างมียุทธศาสตร์ร่วมกันว่าจะทำอย่างไรไม่ให้สถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรซ้ำซ้อนกัน ซึ่งบางหลักสูตรก็ไม่ตรงกับความต้องการแรงงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้น อันจะส่งผลให้มีภาวะตกงานสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ

                “เหตุการณ์ความไม่สงบทำให้เกิดผลกระทบในการไม่ลงทุนในพื้นที่ ดังนั้นงานใหม่จึงไม่เกิดขึ้น แต่ยังโชคดีที่ปัจจุบันราคายางพารายังดีอยู่ โดยพบว่าคนจำนวนหนึ่งที่กรีดยางมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/เดือน จึงทำให้เศรษฐกิจ จ.นราธิวาส สามารถประคองอยู่ได้ แต่รายได้จากอาชีพนี้กำลังจะเกิดวิกฤติอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพราะมีพื้นที่ปลูกยางเกิดขึ้นมากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงคิดว่าหากเราไม่สร้างงานใหม่ให้กับชาวบ้านตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตเศรษฐกิจ จ.นราธิวาส น่าจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน”

                นายปกรณ์ เล่าต่อว่าใน 2-3 ปีข้างหน้า จ.นราธิวาส มีนโยบายที่จะทำเขตอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ วชช.จะต้องเดินตามนโยบายนี้ โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์นโยบายดังกล่าวแล้ว ว่าจะมีอุตสาหกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง และจะสร้างคนให้มาทำงานในที่แห่งนี้ได้อย่างไร เพราะคิดว่าการที่เรียนจบออกมาแล้วมีงานทำเลย จะช่วยแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านได้ แต่ถ้าหากจบมาแล้วไม่มีงานทำ ก็จะเป็นภาระของจังหวัดที่ต้องดูแล ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นจุดบอดของการศึกษา             

                “คนส่วนใหญ่ที่มาเรียนยังไม่มั่นใจว่าเรียนจบจาก วชช.แล้วจะมีคนรับเข้าทำงานหรือไม่ ผมจึงได้หารือกับหอการค้าจังหวัด ชมรมพ่อค้าไม้แปรรูปต่างประเทศ ชมรมพ่อค้าผลไม้ที่นำเข้า-ส่งออก ฯลฯ เพื่อหาช่องทางในการรับคนเหล่านี้เข้าไปทำงาน ซึ่งจุดนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่เราจะไม่จัดการศึกษาถึงแค่จบและเลิกกันไป แต่จะจัดการศึกษาถึงขั้นมีงานทำเลย เพื่อให้คนที่เรียนกับเราจบแล้วสามารถไปทำงานได้จริง”

                ...สำหรับหลักสูตรที่ วชช.นราธิวาส เปิดสอนนั้นจะคำนึงถึงความแตกต่าง และความต้องการแรงงานในพื้นที่เป็นหลัก โดยจะนำปัญหาของจังหวัดเป็นตัวตั้งว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงาน และการสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งนี้หลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอน อาทิ การจัดการการค้าชายแดน ธุรกิจอาหารฮาลาล และการเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่วนหลักสูตรระยะสั้น อาทิ เพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม ปักผ้าคลุมผมสตรี สานกระจูด การพัฒนาผลผลิตยางพารา การยืดระยะหลังเก็บเกี่ยวลองกอง เป็นต้น   

                อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหลักสูตรระยะสั้น วชช.นราธิวาสได้มองช่องทางการขายสินค้าไม่เพียงแต่ในประเทศยังมองไปถึงต่างประเทศด้วย โดยในเร็วๆ นี้ จะมีการเปิดหลักสูตรการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพราะการขายสินค้าผ่านทางนี้จะช่วยลดข้อจำกัดในการติดต่อ หรือทำการตลาด โดยขณะนี้ได้เริ่มนำร่องเปิดหลักสูตรดังกล่าวแล้วและมีนักศึกษาขายเรือกอแระได้แล้ว 3 ลำ 

                “การขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องดี และคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ควรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้วามคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบลวดลายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับชาวมุสลิม เพราะตลาดต่างประเทศ อาทิ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ กำลังโตขึ้นทุกวัน อาจต้องการลวดลายที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ” ผอ.วชช.นราธิวาส กล่าวย้ำ                

                ...เชื่อมั่นว่าหาก วชช.นราธิวาส ดำเนินงานได้ตามแผนที่ตั้งไว้ อย่างน้อยจะทำให้คนในชุมชนมีอาชีพ และมีรายได้ ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดดีขึ้นแน่นอน 


 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=15320

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์