ประกวดการ์ตูนไซไฟครั้งแรกของไทย

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมสนับสนุน สวทช.และสมาคมการ์ตูนไทย จัดโครงการประกวดการ์ตูนไซไฟครั้งแรกในประเทศไทย หวังส่งเสริมเยาวชนคิดเป็นทำเป็น สร้างสรรค์การ์ตูนวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากล

ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน หัวหน้าโครงการประกวดการ์ตูนไซไฟไทยฯ กล่าวว่า โครงการนี้พยายามสร้างทางเลือกให้เด็ก เยาวชนและสังคมไทย โดยรวมความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. เข้ากับความถนัดของสมาคมการ์ตูนไทย สร้างหนังสือการ์ตูนไซไฟขึ้นมา เพื่อนำเนื้อหาสาระที่ดีและมีประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์สื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชนให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมา สวทช. ได้คัดเลือกเรื่องสั้นทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น 9 เรื่อง ส่งให้นักเขียนการ์ตูนผลิตออกมาเป็นการ์ตูนไซไฟต้นแบบ     ส่วนผลงานในอนาคตจะเกิดจากฝีมือเยาวชนเอง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งผลงานของตัวเองเข้ามาประกวดในโครงการประกวดการ์ตูนไซไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 1นี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนไทยสามารถสร้างสรรค์การ์ตูนมาตรฐานระดับโลกได้

นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร  ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การสนับสนุนโครงการประกวดการ์ตูนฯ ครั้งนี้ว่า  ภารกิจหลักของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย การเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการประกวดฯ ครั้งนี้ ด้วยมูลนิธิ เห็นความสำคัญของการนำการ์ตูนมาเป็นสื่อถ่ายทอดนำความรู้และเสริมสร้างจิตนาการให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยเล็งเห็นว่าปัจจุบันเด็กไทยยังขาดสื่อดีๆ ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการทางความคิด ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปกติเด็กจะคิดว่าเป็นเรื่องยาก และเรื่องไกลตัว มาทำเป็นการ์ตูนที่แทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยเติมเต็มช่องว่างตรงจุดนี้ได้ เพราะการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนจะทำให้เด็กเข้าใจ ทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กอีกต่อไป

นายศักดา แซ่เตียว นักเขียนการ์ตูนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และตัวแทนเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม กล่าวว่า การ์ตูนเป็นสื่อที่เข้าถึงคนเราตั้งแต่วัยเด็ก โครงการนี้จึงเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาศักยภาพตลาดหนังสือการ์ตูนให้เป็นสื่อที่มีสาระความรู้และพัฒนาสังคม อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเริ่มต้นจากการมีบทหรือเนื้อหาดีๆ เชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์เอง แล้วคัดเลือกมาให้นักเขียนการ์ตูนได้แสดงฝีมือ ใช้ทักษะด้านศิลปะผสมผสานกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์บรรจงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียน

ดังนั้นการที่ สวทช. จุดประกายโครงการนี้ขึ้นมาจะช่วยให้วงการการ์ตูนไทย โดยเฉพาะนักเขียนการ์ตูนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มีเวทีสำหรับพัฒนาความคิด พัฒนางาน และสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ นำเทคนิควิธีการไปปรับประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อการ์ตูนไปแจกจ่ายตามห้องสมุดของโรงเรียน กระตุ้นครูและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตัวเองในวงกว้างต่อไปได้อีกทางหนึ่ง”

นายณภัทร พรหมพฤกษ์ บริษัท บางกอกอีเว้นท์แอนด์เอ็กฮิบิชั่น จำกัด และผู้ประสานเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม กล่าวเสริมว่า การ์ตูนเป็นสื่อที่ทำให้เราซึมซับความรู้ได้โดยไม่รู้ตัว ทั้งจากบท เนื้อหา และวิธีการถ่ายทอด แต่ที่ผ่านมาคนไทยบริโภคการ์ตูนต่างชาติกันมากพอสมควร ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้รู้จักคนอื่นผ่านการ์ตูน โครงการนี้จึงเป็นก้าวใหม่ที่จะผลิตการ์ตูนไทยซึ่งเป็นประโยชน์ออกมาสู่สังคมไทย และเป็นครั้งแรกที่หลายหน่วยงานมาจับมือกัน        เพื่อส่งเสริมการ์ตูนวิทยาศาสตร์ของไทยให้ไปไกลสู่สากลบ้าง และมั่นใจว่าคนไทยมีฝีมือและสามารถถ่ายทอดจินตนาการความรู้ได้อย่างแนบเนียน ทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกสนานและได้รับความรู้ขณะที่อ่านได้

ด้าน ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ นักวิจัย สวทช. และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การ์ตูนวิทยาศาสตร์นอกจากจะดีตรงที่เป็นส่วนผสมระหว่างจินตนาการกับความรู้ที่สามารถขยายขอบเขตไปได้อย่างกว้างไกลแล้ว ส่วนสำคัญอยู่ที่เนื้อหาซึ่งไม่จำเป็นต้องนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ หรือการเดินทางไปในอวกาศเท่านั้น แต่ควรนำเสนอเรื่องราวชีวิต เป็นประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสัมผัสได้ในปัจจุบัน เพราะการ์ตูนเหล่านี้จะชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถาม คิดหาคำตอบ และค้นคว้าหาความรู้ต่อไปได้เอง

ทั้งนี้ สวทช. ได้ผลิตการ์ตูนวิทยาศาสตร์ต้นแบบเพื่อแจกจ่ายไปตามสถานศึกษาต่างๆ แล้ว 9 เรื่อง ได้แก่ มีนัดกับไอน์สไตล์, สารรัก, แรงแค้น, ผู้พิทักษ์คุณธรรม, ดวงอาทิตย์ที่รัก, ลูกแก้วชีวิต, ยาสารภาพบาป, อาณานิคมหมายเลขศูนย์ และตำนานกระสือ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างดี

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม โครงการประกวดการ์ตูนไซไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล     ครั้งที่ 1 (Sci-Fi Comic Contest) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์และบล็อกของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ www.scbfoundation.com และ www.okkid.net ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป  


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์