ศธ.เผยแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครู [3 มิ.ย.51]

รูปภาพของ ssspoonsak

ศธ.เผยแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครู
ข่าววันที่ 3 มิถุนายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

 

                   นางจรวยพร ธรณินทร์   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รายงานผลการประชุมของคณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาหนึ้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีนายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ประธานคณะทำงาน โดยได้สรุปว่า จะดำเนินการต่อยอดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูที่ สกสค.ดำเนินการร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2551  พบว่า มีครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาชีวิตครู 88,827 คน มีเงินออม 448 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อที่ธนาคารออมสินอนุมัติให้ 77,028.27 ล้านบาท

                  ทั้งนี้คณะทำงานฯได้จัดวางตัวแบบแก้ไขปัญหาใหม่โดยใช้หลักการดังต่อไปนี้ 1.จะรวมหนี้สินที่มีอยู่เดิมเข้ามารวมไว้ในกองทุนเดียว โดยการจัดตั้งกองทุนดอกเบี้ยต่ำ  (Soft loan) โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้เป็นหนี้เป็นเงินกองทุน  2.จะต่อรองขอลดดอกเบี้ยเงินกู้ในส่วนของผู้กู้รายเก่าและรายใหม่   3. จะหาทางเพิ่มรายได้ โดยให้ครูมีอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพครู ทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมผูกโยงกับการเรียนการสอน เช่น รับจัดทำการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือโครงการปลูกพืชชีวโมเลกุลแนวใหม่และกิจกรรมที่เป็นความถนัดพิเศษส่วนบุคคลขอครู

                4. ลดรายจ่ายโดยสร้างวินัยการเงิน จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 5. ประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์และออกระเบียบ เพื่อกำกับสหกรณ์ครูทั่วประเทศในการปล่อยกู้ที่เข้มงวด เพื่อให้ครูมีเงินเหลือพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวหลังการถูกหักเงินกู้จากเงินเดือนที่ได้รับ 6. จะเสนอของบประมาณในวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือครูที่มีหนี้สาหัส ต้องได้รับการเยียวยา 10,000 คน โดยครูต้องทำงานแลกกับเงินที่จะได้รับ แต่มิใช่การใช้หนี้ให้ครู และกองทุนจะสนับสนุนเงินลงทุนในอาชีพเสริมที่เหมาะสม

                7.ตัวแบบการแก้ปัญหารูปแบบใหม่จะเน้นการหลุดพ้นปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ต้องได้รับการแก้ไขก่อน ส่วนครูที่บรรจุใหม่ต้องไม่สร้างหนี้ โดยจะหาวิธีสกัดป้องกันการเพิ่มจำนวนครูที่มีหนี้สิน และจะสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตครูยุคใหม่ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 8.หาทางช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานที่ทุกครอบครัวของครูไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นที่อยู่อาศัย การศึกษาบุตร และสิ่งอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน

                9. จะจำแนกหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนให้ชัดเจนได้แก่ หนี้สินในระบบสถานับการเงิน ทั้งที่เป็นหนี้สินมีหลักประกันแบบคุ้มมูลหนี้และไม่คุ้มมูลหนี้ และหนี้ไม่มีหลักประกัน 10. กรอบในการแก้ไขปัญหาจะมีคณะกรรมการช่วยกำกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยใช้ สกสค. เป็นฝ่ายอำนวยการ  จัดระบบหลักเกณฑ์และการเสริมอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งจะจัดหาแหล่งทุนต้นทุนต่ำจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ โดยการใช้สถาบันการเงินเข้าซื้อหนี้ที่มีอยู่ โดยใช้หลักทรัพย์ที่ครูใช้ ประกันหนี้เพื่อสร้างกองทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ครู Refinance จากแหล่งหนี้เดิม

                และ 11. คณะทำงานจะได้จัดทำรายละเอียด รูปแบบกระบวนการ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ รวมถึง กรณีต้นแบบเพื่อจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา โดยผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนนี้ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการคุณภาพชีวิตครูสู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลักการจะเน้นความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสาเหตุของการเกิดหนี้แต่ละประเภท อัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยมีการปรับลดดอกเบี้ย เมื่อมีการชำระดี กำหนดการชำระหนี้ยาวให้สอดคล้องกับการชำระหนี้ โดยดูจากรายได้และอายุราชการที่เหลือ กำหนดมาตรการสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสนันสนุนเงินทุนใหม่สำหรับผู้เข้าโครงการอาชีพใหม่

              ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามคณะทำงานจะเสนอนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการสนับสนุนงบประมาณ 1,000 ล้าน เพื่อดำเนินการจัดโครงการคุณภาพชีวิตครูสู่เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป
 
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=15323

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์