พายุ

รูปภาพของ sss29167

พายุ

 

                         เนื่องจากเนื้อหาเรื่องนี้ได้รับแจ้งว่า เนื้อหาทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมามาจากวิกีพีเดีย แม้จะอ้างอิงถูกต้องก็ตาม จึงได้ทำการลบข้อมูลนี้ทิ้ง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
วันที่ 29 มิถุนายน 2552

สร้างโดย: 
ด.ญ.นิรมล บุญยุภู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี