มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดเรียนหลักสูตร 1 ปี สาขาผู้ช่วยพยาบาล

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร ระบบสอบตรง สาขาผู้ช่วยทันตแพทย์ และสาขาผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาศึกษา 1 ปี รับสมัครระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2551 รวม 90 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปรกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          2.ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

          4.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          ลักษณะของหลักสูตร

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นหลักสูตร 1 ปี เรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท ซอย 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ การเรียนมีภาคทฤษฎี ปฏิบัติ โดยเน้นการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมต่าง ๆ ตลอดปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเมื่อเข้ารับราชการมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 1 ขั้น 1 หรือเทียบเท่า นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในคลินิกทันตกรรม หรือแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลเอกชน

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตร 1 ปี เรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก การเรียนประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การฝึกภาคปฏิบัติฝึกในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลองครักษ์ โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลธัญญบุรี  และโรงพยาบาลบ้านนา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถปฏิบัติงานช่วยการพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และยังมีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไปอีกด้วย

          การขอรับใบสมัคร

          -งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ โทร.0-2649-5712-4

          -คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันเวลาราชการ โทร.0-2649-5000 ต่อ 1800 หรือ 1821 และ 0-3739-5108

          การสมัคร

          -สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104100 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์